Sert Gruplar

Bileşenler seçip sert bir grup halinde gruplandırarak Hareket Analizi simülasyon zamanını azaltabilirsiniz.

Sert bileşen grupları, hareket hesaplamalarında tek bir bileşen gibi davranır:
  • Grup içinde bileşenler arasındaki hareket yok sayılır.
  • Grup içinde bileşenler arasındaki montaj ilişkileri yok sayılır.
  • Tüm grup bileşenleri, sert grup ataletinin moment ve kütlesine katkıda bulunur.
Bileşenleri, klasörleri veya alt montajları sert grupların içine veya dışına sürükleyebilirsiniz.
Sert bir alt montajın bireysel bileşenlerini sert bir gruba sürükleyemezsiniz.
Sert bir grup, sabitlenmiş bir bileşen içeriyorsa hareket hesaplamaları için sabitlenmiş olarak düşünülür.
Sert gruplara montaj ilişkileri içeren bileşenler eklediğinizde montaj ilişkileri, sert grup altındaki MotionManager tasarım ağacında listelenir.

Klasör İçeriklerini Yeni bir Sert Gruba Ekleme

FeatureManager tasarım ağacındaki bir klasörün içeriğini yeni bir sert gruba eklemek için:

Klasöre sağ tıklayın ve İçeriği Yeni bir Sert Gruba Taşı öğesine tıklayın.
Sert gruplar oluşturmadan önce bileşenleri klasörlerde düzenleme, sert grupları yönetmeye yardımcı olur. Klasör içeren sert bir grubu sildiğinizde sert grubun içeriği klasöre geri döner.

Bileşenleri Yeni bir Sert Gruba Ekleme

Bir bileşen veya alt montajı sert bir gruba eklemek için:

MotionManager ağacındaki bileşen veya alt montaja sağ tıklayın ve Yeni Sert Gruba Ekle öğesine tıklayın.
Sert bir alt montajdaki bileşenleri yeni bir sert gruba eklemek için alt montajı yeni sert gruba eklemeniz gerekir.

Bileşenleri Var Olan Sert Gruplara Ekleme

Bileşenler veya alt montajları var olan bir sert gruba eklemek için:

Bileşenler veya alt montajları sert gruba veya sert grubun herhangi bir bileşenine sürükleyin.
Sert bir alt montajdaki bileşenleri var olan sert bir gruba eklemek için sert alt montajı gruba sürüklemeniz gerekir.

Bileşenleri Sert Gruplardan Kaldırma

Sert bir gruptan bileşenleri kaldırdığınızda bileşenler MotionManager ağacındaki orijinal konumlarına geri döner.

Sert bir gruptan bileşenleri kaldırmak için:

Bileşenleri veya alt montajları aşağıdaki konumlara sürükleyin:
  • MotionManager ağacındaki orijinal konumlarına
  • MotionManager ağacının üst seviyedeki bir hareket elemanına veya montaj ilişkileri düğümüne
  • MotionManager ağacının üst seviyedeki bir bileşenine veya alt montajına veya üst seviyedeki montajına
Esnek alt montajlardaki bileşenleri yalnızca orijinal esnek alt montaja veya üst seviyedeki montaja sürükleyebilirsiniz.
Sert bir gruptaki tüm bileşenleri, grubu MotionManager ağacından silmeden kaldırabilirsiniz.

Sert Grupları Silme

Sert bir grubu silmek için:

Sert gruba sağ tıklayın ve Sil öğesine tıklayın.
Sert bir grubu sildiğinizde grup bileşenleri MotionManager ağacındaki orijinal konumlarına geri döner.