Bileşen Teması

Bileşenler çarpışırken, yuvarlanırken veya kayarken hareket etüdünde bileşen teması modelleyebilirsiniz. Ayrıca, hareket analizi boyunca temas edecek parçaları sınırlandırmak için teması kullanabilirsiniz.

Hareket hesaplama sırasında bileşenlerin birbirlerinin içinden geçmesini engelleyen bir kuvvet uygulamak için hareket etüdüne temas ekleyin:

Üç boyutlu katı gövde teması

Bir dizi bileşen arasında katı gövde teması tanımlayabilir veya iki bileşen grubu arasında temas belirleyebilirsiniz.

İki boyutlu eğriden eğriye temas

Bileşenler arasındaki teması belirlemek amacıyla eğriler kullanırken Hareket Analizi etütleri için eğriden eğriye temas tanımlayın. Ayrıca, hareket sırasında eğriler arasındaki sürekli teması sınırlandırabilirsiniz.

Bileşen teması tanımlarken, Hareket Analizi etütleri için bileşen malzeme özellikleri yoluyla sürtünme kuvvetleri hesaplayabilirsiniz. Alternatif olarak, dinamik veya statik sürtünme kuvvetleri ve elastik özelliklerini açık bir şekilde belirtebilirsiniz.