Konfigüratör Tablosu

Akıllı Bileşen'in her konfigürasyonu için, ilişkili bileşenler ve unsurlar için denk düşen konfigürasyonu veya değeri belirtin.

  • İlişkili bileşenler için, denk düşen konfigürasyonu belirtin.
  • İlişkili unsurlar için, unsuru içeren bileşenin denk düşen konfigürasyonunu belirtin.
  • Oto.-Boyut unsurları için, unsurun geçerli olduğu değerler aralığını, Minimum Çap ve Maksimum Çap için bir değer yazarak belirtin.

Tabloya aşağıdaki şekilde bilgi girebilirsiniz:

  • Yazarak
  • Açılır menülerden seçerek
  • Diğer hücrelerden kopyalayıp yapıştırarak

(Konfigüratör Tablosu iletişim kutusuna, Akıllı Bileşen PropertyManager'ından erişirsiniz.)