Özel Sütun İletişim Kutusu

Bileşen dosyalarında tanımlanan özel ve konfigürasyona özgü özellikleri kullanarak bileşenleri sıralayabilirsiniz. Bu özellikleri içeren denklemler oluşturabilir ve bileşenleri sıralamak için sonuçları kullanabilirsiniz.

Özel Sütun iletişim kutusuna erişmek için:

Montaj Görselleştirme bölmesinde, sütun üstbilgilerinin sağındaki oka ve Daha çok öğesine tıklayın.

Özellikler Hangi bileşen özelliğinin Montaj Görselleştirme panelinde listeleneceğini ayarlar. Mevcut özelliklere şunlar dahildir:

SW-Hesaplanmış Maliyet

Maliyet aracı tarafından hesaplanan bileşen maliyetini raporlar.

SW-Yoğunluk

Malzeme özelliklerine dayanarak hesaplanan bileşen yoğunluğunu raporlar.

SW-Kütle

Model geometrisine ve malzeme özelliklerine dayanarak hesaplanan bileşen kütlesini raporlar.

SW-Malzeme

Malzeme iletişim kutusu veya sık kullanılanlar listesinden parçaya atanan bileşenin malzemesini raporlar.

SW-Açılma Süresi

Hangi bileşenlerin en uzun sürede açıldığını bildirir. Daha sonra, montajı açmak için gereken süreyi azaltmak amacıyla bu bileşenleri basitleştirebilir veya kaldırabilirsiniz.

SW-Yeniden Oluşturma Süresi

Bileşenin yeniden oluşturma süresini raporlar.

SW-Yüzey Alanı

Model geometrisine dayanarak hesaplanan bileşen yüzey alanını raporlar.

SW-Hacim

Malzeme özelliklerine dayanarak hesaplanan bileşen hacmini raporlar.

Geçerli Sürüme Dönüştürüldü

Bileşenin SOLIDWORKS'ün geçerli sürümünde kaydedilip kaydedilmediğini raporlar.

Malzeme listesinden çıkar

(Örneğe özgü.) Bileşen Özellikleri iletişim kutusunda bileşenin Malzeme listesinin dışında bırak seçeneğine ayarlı olup olmadığını raporlar.

Dış Referans

Bileşenin çözümü için başka bir belgeye bağımlı olup olmadığını raporlar.

Esnek Montaj

(Örneğe özgü.) Bileşenin, Bileşen Özellikleri iletişim kutusunda Esnek öğesine ayarlı olup olmadığını raporlar.

Tam Birleştirilmiş

(Örneğe özgü.) Bileşen konumunun tamamen sınırlandırılmış olup olmadığını raporlar.

Grafikler-Üçgenler

Bir bileşeni görüntülemek için kullanılan döşeme üçgenlerinin sayısını raporlar. Belirli bir bileşen için, görüntü kalitesi ayarı yükseltildikçe, üçgen sayısı artar ve performans düşer. Çok büyük bir montajda grafik performansı yavaşsa, bileşenleri Grafikler-Üçgenler'e göre sıralayabilirsiniz. Ardından, yüksek üçgen sayısına sahip bileşenleri gizlemeyi seçebilirsiniz.

Miktar

Montajdaki bileşenin örnek sayısını raporlar.

Bileşen dosyasında tanımlanan özel ve konfigürasyona özgü özellikler de kullanılabilir. SOLIDWORKS Sustainability kuruluysa onun özellikleri de kullanılabilir.
Tam Birleştirilmiş gibi örneğe özgü özellikler bileşenin çeşitli örnekleri için farklı değerlere sahip olabilir. SW-Kütle, gibi örneğe özgü olmayan özellikler bileşeni tüm örnekleri için aynı değere sahiptir.
Sütun üstbilgisi Sütunun üst kısmında görünen adı belirler. Bir ad girin veya seçili özellik için görünen varsayılanı kullanın.
Formül Kullan Denklem alanını etkinleştirir.
Montaj Görselleştirme bölmesinde listelenen değerleri hesaplayan denklemi belirler. Bir denklem oluşturmak için, Özellikler'den sayısal öğeler seçin, işlemciler ve sayılar girin. Kullanılabilir işlemciler:

Toplama

Çıkarma

Çarpma

Bölme

Üst Alma

Örnek denklemler:

"SW-Hacim"*"Miktar"

("SW-YüzeyAlanı"/144)*"Miktar"