Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Collapse KonfiguracjeKonfiguracje
Menedżer konfiguracji ConfigurationManager
Expand Zarządzanie danymi konfiguracjiZarządzanie danymi konfiguracji
Expand Konfiguracje ręczneKonfiguracje ręczne
Expand Konfiguracje z tabeli konfiguracjiKonfiguracje z tabeli konfiguracji
Expand Modyfikowanie konfiguracjiModyfikowanie konfiguracji
Expand Parametry do konfiguracjiParametry do konfiguracji
Collapse Configuration PublisherConfiguration Publisher
Collapse Tworzenie dostosowanego menedżera właściwości PropertyManagerTworzenie dostosowanego menedżera właściwości PropertyManager
Tworzenie menedżera właściwości PropertyManager - Model z pojedynczą konfiguracją
Tworzenie menedżera właściwości PropertyManager - Model z wieloma konfiguracjami
Wyświetlanie podglądu dostosowanego menedżera właściwości PropertyManager
Przykład - Używanie dostosowanego menedżera właściwości PropertyManager
Edytowanie dostosowanego menedżera właściwości PropertyManager
Expand Publikowanie w 3D ContentCentralPublikowanie w 3D ContentCentral
Expand Okno dialogowe Configuration PublisherOkno dialogowe Configuration Publisher
Menedżer właściwości PropertyManager Konfiguruj komponent
Menedżer właściwości PropertyManager Konfiguruj komponent dla komponentów Toolbox
Wybieranie konfiguracji z kontekstowego paska narzędzi
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Expand Części i operacjeCzęści i operacje
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Tworzenie menedżera właściwości PropertyManager - Model z wieloma konfiguracjami

W przypadku modeli z wieloma konfiguracjami, tworzymy dostosowany menedżer właściwości PropertyManager dla konfiguracji zdefiniowanych w tabeli konfiguracji.

Configuration Publisher wymaga, aby model zawierał tabelę konfiguracji. Tabela konfiguracji musi zawierać:
 • Wiersz dla każdej konfiguracji
 • Kolumnę dla każdej zmiennej
 • Wartości dla każdej zmiennej


Aby utworzyć menedżer właściwości PropertyManager, należy:

 1. Na górze karty menedżera konfiguracji ConfigurationManager , kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę modelu i kliknąć Configuration Publisher.

  Pojawi się okno dialogowe Configuration Publisher, a w osobnym oknie otwarta zostanie tabela konfiguracji. Ponieważ tabela konfiguracji posiada wiele wierszy i zawiera wartości dla każdej zmiennej w każdej konfiguracji, w palecie pojawi się formant dla każdej zmiennej w tabeli konfiguracji.

 2. Kliknąć kartę Edycja w środkowym panelu.
 3. Przeciągnąć formant z palety do środkowego panelu.

  W prawym panelu, w części Atrybuty, pojawiają się pola dla Nazwy i Zmiennej tabeli konfiguracji.

 4. Kliknąć dwukrotnie w części Nazwa i wpisać nazwę.

  Nazwa pojawi się na formancie w środkowym panelu.

  Zmienna tabeli konfiguracji jest tylko do odczytu. Wyświetla zmienną skojarzoną z formantem.

 5. Przeciągnąć inny formant z palety do środkowego panelu.

  W prawym panelu, pojawią się Atrybuty sterowania i dodatkowo Kontroluj widoczność.

 6. W prawym panelu:
  1. W części Atrybuty sterowania, w polu Nazwa należy wpisać nazwę.
  2. W części Widoczność dla Rodzic określić, czy bieżący formant jest pokazywany, czy ukryty dla każdej wartości formantu rodzica. Wybrać Brak, aby formant był zawsze widoczny.
 7. Kontynuować dodawanie formantów.

  Kliknąć kartę Podgląd SW lub kartę Podgląd 3DCC, aby zobaczyć wygląd menedżera właściwości PropertyManager, jaki pojawi się w SOLIDWORKS lub w 3D ContentCentral.

 8. Kliknąć Zastosuj, aby zapisać definicję menedżera właściwości PropertyManager.

  W menedżerze konfiguracji ConfigurationManager pojawi się PropertyManager.

 9. Kliknąć Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.

  Aby poddać edycji definicję menedżera właściwości PropertyManager, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy menedżer właściwości PropertyManager i kliknąć Edytuj operację.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Atrybutów, Danych i Widoczności, patrz Okno dialogowe Configuration Publisher.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Tworzenie menedżera właściwości PropertyManager - Model z wieloma konfiguracjami
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.