Menedżer właściwości PropertyManager Gniazda

Aby utworzyć gniazdo w bazie formy, należy:

 1. Wstawić części projektu i bazę formy do złożenia pośredniego.
 2. W oknie złożenia wybrać bazę formy i kliknąć Edytuj komponent Tool_Edit_Component_Assembly.gif na pasku narzędzi Złożenie.
  Edytujemy część a nie złożenie.Dokonane zmiany znajdą odbicie w oryginalnym pliku części bazy formy.Jeżeli nie chcemy, aby zmiany dotyczyły pierwotnej bazy formy, należy użyć Zapisz jako w dokumencie części bazowej formy, aby zapisać go pod inną nazwą do użycia w każdym nowym złożeniu formy.W przeciwnym razie, pierwotna baza formy będzie zawierać gniazdo, które zamierzamy właśnie wstawić.
 3. Kliknąć Gniazdo Tool_Cavity_Mold_Tools.gif na pasku narzędzi Narzędzia do form lub kliknąć Wstaw > Formy > Gniazdo.
 4. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Komponent projektu, wybrać części projektu z drzewa operacji FeatureManager.
 5. W części Parametry skali:
  1. Wybrać punkt względem którego nastąpi skalowanie dla Skaluj względem.
   Centroidy komponentów Skaluje gniazdo dla każdej z części wokół jej własnego środka ciężkości.
   Początków ukł. współ. komponentów Skaluje gniazdo dla każdej z części wokół jej własnego początku układu współrzędnych.
   Początku ukł. współ. bazy formy Skaluje gniazdo dla każdej z części wokół początku układu współrzędnych części bazowej formy.
   Układ współrzędnych Skaluje gniazdo dla każdej z części względem wybranego układu współrzędnych.
  2. Wprowadzić czynnik skalowania w Skalowanie %. Wartość dodatnia powiększa gniazdo, a wartość ujemna pomniejsza je.
   • Jednorodne skalowanie.Należy wybrać Jednorodne skalowanie i wprowadzić wartość dla skalowania we wszystkich kierunkach.
   • Niejednorodne skalowanie.Należy wyczyścić pole wyboru Jednorodne skalowanie i wprowadzić wartości skalowania dla kierunków X, Y oraz Z.
 6. Kliknąć PM_OK.gif.
  W części bazy formy zostanie utworzone gniazdo w kształcie części projektu. Rozmiar gniazda uwzględnia współczynnik skalowania, który określiliśmy.
  MOLD04.gif
  Wszelkie zmiany, których dokonujemy w części projektu, automatycznie aktualizują wgłębienie w bazie formy, jeżeli tylko ścieżka aktualizacji jest dostępna. Patrz także: Zewnętrzne odniesienia .
  Należy użyć narzędzia Podziel Tool_Split_Features.gif, aby podzielić część bazy formy na dwie części.

  Nie możemy edytować operacji formy w obrębie złożenia.