Narzędzia do projektowania form - Informacje ogólne

Niniejsze informacje ogólne wyszczególniają typowe zadania projektowania form oraz funkcje SOLIDWORKS wspomagające ich realizację.

Kategorie zadań
Proceduralne Narzędzia proceduralne tworzą formę i narzędzia pozwalające na wyświetlanie różnych stadiów modelu.
Diagnostyczne Narzędzia diagnostyczne ukazują problematyczne obszary w modelu. Podczas tworzenia modelu można zbadać go pod kątem ewentualnych problemów, które mogą uniemożliwić rozdzielenie rdzenia i gniazda.
Korygujące Narzędzia korygujące służą naprawie wad, takich jak przerwy powierzchni, odnalezionych przez narzędzia diagnostyczne.
Administracyjne Narzędzia administracyjne zarządzają modelami, umożliwiając przepływ informacji pomiędzy projektantami, inżynierami, producentami i menedżerami.