Narzędzia do form - Linie neutralne

Linie neutralne leżą wzdłuż krawędzi części formy pomiędzy powierzchniami rdzenia i gniazda.Są one używane do tworzenia powierzchni neutralnych i oddzielania powierzchni.Należy utworzyć linie neutralne kiedy model jest skalowany i zastosowano odpowiednie pochylenie.

Można tworzyć:
  • Wiele operacji linii neutralnej w jednej części.
  • Operacje częściowej linii neutralnej.
Możemy automatycznie podzielić ściany z pochyleniem dodatnim i ujemnym odnalezione podczas analizy pochylenia, wzdłuż granicy +/- albo pod określonym kątem pochylenia. Ponadto możemy pochylić ścianę przez wybór segmentu szkicu, pary wierzchołków lub splajnu na powierzchni. Przed tworzeniem linii neutralnych można użyć narzędzia Analizy linii neutralnej Tool_PartingLineAnalysis_View.gif, aby wizualizować i optymalizować możliwe linie neutralne.
Aby uwidocznić operacje linii neutralnych, nawet kiedy nie są one wybrane, należy kliknąć Przeglądaj linie neutralne Tool_ViewPartingLines_View.png (pasek narzędzi Widok) lub Widok > Ukryj/pokaż > Linie neutralne.

Kiedy tworzymy pierwszą linię neutralną w części, oprogramowania automatycznie tworzy Obiekty powierzchniowe rdzenia foldery fm_surface_bodies.gif i Obiekty powierzchniowe rdzenia i fm_surface_bodies.gifwypełnia je odpowiednimi powierzchniami. Patrz Foldery form.