Skrýt obsah

PropertyManager Dělící povrch

Dělící povrchy oddělují dutinu od jádra. Než vytvoříte dělicí povrchy, vytvořte dělicí křivky a uzavírající povrchy.

PropertyManager Dělicí povrchy otevřete jedním z následujících způsobů:

  • Klepněte na Dělicí povrchy (Panel nástrojů Nástroje pro formy).
  • Klepněte na Vložit > Formy > Dělicí povrch.
  • Ve stromu návrhu FeatureManager vyberte prvek Dělicí povrch a klepněte na Upravit prvek fm_edit_feature.gif.

Parametry formy

Tečný k povrchu Nastaví dělicí povrch jako tečný k povrchu přilehlému k dělicí čáře.
Kolmý k povrchu Nastaví dělicí povrch jako kolmý k povrchu přilehlému k dělicí čáře.
 

Opačné zarovnání

(K dispozici pro možnost Kolmo k povrchu, kde jsou dvě plochy přilehlé k dělicí hraně téměř rovnoběžné.) Změní plochu, na kterou je dělicí povrch kolmý.

Reverse_alignment_mold01.gif Reverse_alignment_mold02.gif

Kolmo ke směru otevření Dělící povrch je kolmý ke směru otevření.

Dělicí křivka

Hrany Zobrazí názvy hran nebo dělící křivky, které jste vybrali pro dělící povrchy. Máte následující možnosti:

Hrana nebo dělící čára

V grafické ploše vybrat hranu nebo dělící křivku, kterou chcete přidat do nebo odstranit z položky Hrany.

Název

Vybrat název pro identifikaci hrany pomocí popisu v grafické ploše.

Vymazat výběr

Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Vymazat výběry. Tím vymažete všechny výběry v položce Hrany.

Ručně

Hrany můžete vybrat ručně. V grafické ploše vyberte hranu a potom použijte nástroje pro výběr a dokončete smyčku.

Dělící povrch

  Distance Nastavte šířku dělícího povrchu.
Obrátit směr odsazení Změní směr, kterým se dělící povrch prodlouží od dělící křivky.
dim_ang_a.png Úhel (Pro Tečný k povrchu nebo Kolmý k povrchu.) Nastaví úhel od pravého úhlu ke směru otevření.
  Vyhlazování Nastaví přechod mezi přilehlými plochami:

Ostrý

Výchozí.

Hladký

Nastaví mezi sousedními hranami Vzdálenost dim_lin_d1.png. Vyšší hodnota vytvoří hladší přechod mezi přilehlými hranami.

Popis v grafické ploše označuje minimální poloměr na dělícím povrchu.

Možnosti

Sešít povrchy Automaticky sešije všechny povrchy. U většiny modelů jsou povrchy vytvářeny správně.
Upravujete-li chybný povrch, zrušte zaškrtnutí této možnosti, aby nedošlo k sešití povrchů.
Pro tyto opravy zvolte povrchové nástroje, jako je Povrch spojený z profilů nebo Přímkový povrch v panelu nástrojů pro formy. Potom použijte možnost Sešít povrchy a ručně sešijte povrchy po opravách.
Optimalizovat (Pouze pro Tečný k povrchu.) Optimalizuje dělící povrch pro obrábění vytvořením jen rovinných ploch tečných k horní ploše formovacího nástroje.

Když tato možnost není vybraná, je možné, že budou vytvořeny zakřivené plochy. Takový povrch lze obtížně obrobit.

Vyberete-li jej, bude funkce pro vytváření zakřivených ploch zablokovaná a v dané oblasti tedy žádná plocha vytvořena nebude.

K prodloužení dělicího povrchu do této oblasti použijte nástroje, jako je Rovinná plocha Sešít povrchy .


Zobrazit náhled Zobrazí v grafické ploše náhled povrchu. Výběr této funkce odstraňte, pokud chcete zlepšit výkon.

Ruční režim Zobrazí ovladače, jimiž můžete upravit rozchodný povrch:
  • Pomoci ovladačů upravte překrývající se povrchy.
  • Oprava povrchové oblasti mezi dvěma vrcholy a určení záplaty:
    1. Klepněte pravým tlačítkem na vrchol na hraně dílu a vyberte možnost Začátek oblasti záplaty plochy.
    2. Klepněte pravým tlačítkem na druhý vrchol na hraně dílu a vyberte možnost Konec oblasti záplaty plochy.
Aby nedošlo k posunu bloků jádra a dutiny, můžete před rozdělením dílu formy přidat podél obvodu dělicích povrchů propojený povrch. Propojený povrch můžete také vytvořit automaticky při vložení rozdělení formy. Pro uzavření děr v lisovaném dílu můžete přidat uzavírací povrchy.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   PropertyManager Dělící povrch
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.