Skrýt obsah

Složky forem

Když používáte různé nástroje pro formy, program automaticky vytvoří následující složky a přidá do nich příslušné povrchy:

Povrchová těla dutin fm_surface_bodies.gif Když pomocí správce PropertyManager Dělící křivka vytvoříte dělící křivku, software automaticky vytvoří tuto složku. Pokud nejsou potřebné uzavírací povrchy, software vloží do složky jedno povrchové tělo dutiny. Pokud uzavírací povrchy jsou potřebné, složka zůstane prázdná.
Povrchová těla jader fm_surface_bodies.gif Když pomocí správce PropertyManager Dělící křivka vytvoříte dělící křivku, software automaticky vytvoří tuto složku. Pokud nejsou potřebné uzavírací povrchy, software vloží do složky jedno povrchové tělo jádra. Pokud uzavírací povrchy jsou potřebné, složka zůstane prázdná.
Těla dělicích povrchů fm_surface_bodies.gif Když pomocí správce PropertyManager Rozchodný povrch vytvoříte rozchodný povrch, software automaticky vytvoří tuto složku a vloží do ní rozchodné povrchy. Pokud ve správci PropertyManager vyberete možnost Sešít, do složky je přidán jeden povrch. Pokud nevyberete možnost Sešít, do složky je přidáno několik samostatných povrchů.

Pokud váš díl obsahuje průchozí díry, budete muset vytvořit uzavírací povrchy. Při tvorbě uzavíracích povrchů pomocí okna PropertyManager Uzavírací povrch software zaplní složky Povrchová těla dutin fm_surface_bodies.gif a Povrchová těla jader fm_surface_bodies.gif odpovídajícími povrchy. Pokud ve správci PropertyManager zvolíte Sešít, bude do složky přidán jeden povrch, který je hlavním povrchovým jádrem (nebo dutinou) ze všech sešitých uzavíracích povrchů. Pokud v okně PropertyManager nezvolíte Sešít, do složek je přidána hlavní povrchové jádro (nebo dutina) a samostatný uzavírací povrch pro každou průchozí díru.

Chcete-li nadefinovat formu s použitím povrchů, které nebyly vytvořeny pomocí nástrojů pro formy, můžete tyto složky forem vytvořit ručně a poté do nich přidat povrchy.

Ruční vytváření složek forem

Postup ručního vytvoření složek forem:

  1. Klepněte na Vložit složky forem Tool_Insert_MoldFolders_Mold_Tools.gif (panel nástrojů pro formy) nebo na Vložit > Formy > Vložit složky forem .

    Složky forem se objeví jako podsložky v Povrchových tělech fm_surface_bodies.gif.

  2. V Povrchových tělech fm_surface_bodies.gif přetáhněte povrchy, které jste vytvořili, do příslušné podsložky.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Složky forem
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.