Skrýt obsah

PropertyManager Vlastnosti konfigurace

Můžete určit vlastnosti konfigurace, jako například název a popis, stějně jako možnosti kusovníku a jiné upřesňující možnosti.

Když ručně vytvoříte nové konfigurace, určete vlastnosti konfigurace. V tomto případě je název PropertyManageru Přidat konfiguraci.

Můžete také upravovat vlastnosti stávajících konfigurací. V tomto případě je název PropertyManageru Vlastnosti konfigurace.

Určete vlastnosti pro konfigurace provedením jedné z následujících operací:

  • Vytvořte novou konfiguraci:
    • V daném správci ConfigurationManager klepněte pravým tlačítkem na název dílu nebo sestavy a vyberte Přidat konfiguraci.
    • Ve stromu FeatureManager sestavy klepněte pravým tlačítkem na součást a vyberte možnost Přidat konfiguraci. To umožní vytvořit konfiguraci dané součásti sestavy, aniž by se tato součást musela otevírat ve vlastním okně. Musíte upravovat sestavu na nejvyšší úrovni; daná součást může být na jakékoli úrovni ve stromu FeatureManager. Konfigurace se ukládá do souboru součásti, pro kterou je vytvořena.
  • Upravte stávající konfiguraci:
    • V daném správci ConfigurationManager klepněte pravým tlačítkem na název konfigurace a vyberte možnost Vlastnosti.

Vlastnosti konfigurace

Název konfigurace Zadejte název konfigurace. Název nesmí obsahovat lomítko (/) ani zavináč (@). Jestliže pole pro jméno obsahuje některý z těchto znaků, zůstane-li buňka prázdná, nebo pokud název již existuje, objeví se při zavírání tohoto dialogového okna varovná zpráva. Názvy konfigurací součástí můžete zobrazit ve stromu FeatureManager.
Popis (Nepovinné.) Zadejte popis, který identifikuje danou konfiguraci. Popisy konfigurací součástí můžete zobrazit ve stromu FeatureManager a správci ConfigurationManager. Pokud chcete text používat jako popis v kusovníku, vyberte možnost Použít v kusovníku. Text má přednost před všemi vlastnostmi, závislými na konfiguraci i před uživatelskými vlastnostmi, ale nemění jejich hodnotu.
Komentář (Nepovinné.) Zadejte další výstižné informace o dané konfiguraci.
Uživatelské vlastnosti (K dispozici jen při úpravě vlastností stávající konfigurace.) Klepnutím otevřete nastavení Závislý na konfiguraci v dialogovém okně Souhrnné informace.

Možnosti kusovníku

Tyto možnosti lze také nastavit v dialogu Možnosti součásti během provádění úprav v kusovníku. Viz dialog Možnosti součásti.
Číslo dílu zobrazené při použití v kusovníku Určete, jakým způsobem bude díl nebo sestava uvedena v kusovníku. Vyberte jednu z následujících možností:

Název dokumentu

Číslo dílu je shodné s názvem dokumentu.

Název konfigurace

Číslo dílu je shodné s názvem konfigurace.

Spojit s nadřazenou konfigurací

(Jen pro odvozené konfigurace.) Číslo dílu je shodné s názvem konfigurace rodiče.

Vlastní název

Číslem dílu je název, který si zadáte.

Zobrazení dílčí součásti, když se používá jako podsestava (Jen sestavy.) Když se tato konfigurace sestavy používá jako podsestava v jiné sestavě, používají se tato nastavení spolu s nastaveními Typ kusovníku ve správci PropertyManager Kusovník k ovládání, zda a jakým způsobem se mají zobrazit dílčí součásti v kusovníku na nejvyšší úrovni sestavy. Více informací o nastavení Typ kusovníku najdete v tématu správce PropertyManagerKusovník . Vyberte jednu z následujících možností:

Zobrazit

Zobrazí dílčí součásti v kusovníku, pokud je to uvedeno v nastavení Typ kusovníku ve správci PropertyManager Kusovník. (Dílčí součásti nejsou uvedeny v kusovníku Jen nejvyšší úroveň.)

Skrýt

Skryje dílčí součásti v kusovníku, i přestože Typ kusovníku by je normálně zobrazil. Podsestava se zobrazí jako jedna položka v kusovníku. Například kusovník Jen díly obvykle zobrazuje dílčí součásti jako samostatné položky. Pokud je vybrána možnost Skrýt, bude místo toho zobrazena podsestava.

Propagovat

Rozpustí podsestavu v kusovníku a zobrazí její dílčí součásti, i přestože by je Typ kusovníku normálně nezobrazil. Například kusovník Jen nejvyšší úroveň obvykle zobrazí jen podsestavu a ne její dílčí součásti. Je-li vybrána možnost Propagovat, jsou uvedeny dílčí součásti a ne podsestava.

Příklady - Vlastnosti zobrazení dílčí součásti

Upřesňující nastavení

Následující vlastnosti určují, co se stane, když přidáte nové položky do jiné konfigurace a pak tuto konfiguraci znovu zaktivujete. Dostupné možnosti závisí na typu dokumentu.

Potlačit prvky (Jen díly). Je-li tato možnost vybrána, nové prvky přidané do ostatních konfigurací budou v této konfiguraci potlačeny. Jinak budou nové prvky v této konfiguraci zahrnuty (nepotlačeny).
Potlačit nové prvky a vazby (Jen sestavy). Je-li vybrána tato možnost, budou nové vazby a prvky přidané do ostatních konfigurací potlačeny v této konfiguraci. Jinak budou nové prvky a vazby do této konfigurace zahrnuty (nepotlačeny). K novým prvkům v sestavách náleží řezy a díry prvků sestav, pole součástí, referenční geometrie a skici, které patří do dané sestavy (nikoli k jedné ze součástí této sestavy).
Skrýt nové součásti (Jen sestavy). Je-li tato možnost vybrána, budou nové součásti přidané do ostatních konfigurací skryty v této konfiguraci. Jinak budou nové součásti v této konfiguraci zobrazeny.
Potlačit nové součásti (Jen sestavy). Je-li tato možnost vybrána, nové součásti přidané do ostatních konfigurací budou v této konfiguraci potlačeny. Jinak budou nové součásti v této konfiguraci vyřešeny (nepotlačeny).
Použít rozdílné barvy určené konfiguracemi Chcete-li určit barvu pro danou konfiguraci, zaškrtněte toto políčko a poté klepněte na Barva,, abyste vybrali barvu z palety.
Barva specifická pro konfiguraci se použije pouze ve stínovaném režimu, pokud nevyberete možnost Použít stejnou barvu pro režimy Drátový/SHO a Stínovaný v dialogu Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Zobrazení modelu .
Chcete-li na součásti v sestavě použít barvu specifickou pro konfiguraci, klepněte pravým tlačítkem na vybrané součásti ve stromu FeatureManager, rozbalte položku Vzhledymenu_feature_appearances.gif a vyberte součást fm_assembly.png. Poté vyberte ve správci PropertyManager Vzhledy barvu.

Možnosti rodičů/potomků

K dispozici jen v sestavách a jen když se přidává nová konfigurace do sestavy nebo jedné z jejích součástí. Vyberte součásti, ke kterým chcete přidat novou konfiguraci.

Jako příklad lze uvést sestavu svěrák, která obsahuje podsestavu rukojeť se součástí konektor. Pokud přidáte novou konfiguraci s názvem dlouhá ke svěráku, můžete zároveň přidat konfigurace nazvané dlouhádržadlu a konektoru tím, že je vyberete ve zjednodušeném stromu pod položkou Možnosti rodičů a potomků.Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   PropertyManager Vlastnosti konfigurace
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.