Skrýt obsah

Výsledky úprav struktury sestavy

Když rozpustíte podsestavu nebo na libovolné úrovni přebudujete součásti, ovlivní tento krok vazby a prvky odkazující na vybrané součásti. Aby se dopad na tyto prvky minimalizoval, měla by se rozhodnutí týkající se hierarchických seskupení provádět již v raných fázích vývoje složité sestavy.

Vazby se přesunou do složky Vazeb nejnižšího společného rodiče. Předpokládejme například, že existuje vazba mezi P1 a P2, která se nachází ve složce Vazby vnořené podsestavy S3.

  • Přesunete-li P1 o jednu úroveň výše (do S1), vazby se přesunou do složky Vazby sestavy S1, nejnižšího společného rodiče na stejné větvi.
  • Přesunete-li P1 do S2 (jiné větve), vazby se přesunou do složky Vazby sestavy nejvyšší úrovně A, protože A je jediným společným rodičem.
  • Pokud rozpustíte S3, vazba se přesune do složky Vazby podsestavy S1.
Pole součástí mají tato specifická omezení:
  • Jestliže přesunete zárodečnou součást pole do jiné sestavy, prvek pole a všechny instance vytvořené polem se odstraní.
  • Rozpustíte-li podsestavu, která obsahuje pole součásti, prvek pole a instance pole se odstraní. Zárodečná součást se stane součástí sestavy na nejbližší vyšší úrovni.
  • Jednotlivé instance vytvořené polem nelze přesouvat.
Řezy a díry prvku sestavy mohou být odstraněny. Řezy a díry prvku sestavy jsou odstraněny, pokud přesunete podsestavy o úroveň nahoru ve stromu FeatureManager.

Když vytváříte a rozpouštíte podsestavy, řezy a díry prvku sestavy nebudou odstraněny.

Rovnice se nemusí vyřešit. Je tomu tak proto, že v mnoha případech se přípona označující číslo instance <n> součástí při přebudování či rozpuštění soustavy změní. Tato změna se provádí automaticky, aby se předešlo konfliktům se stávajícími součástmi v cílové sestavě.
Reorganizovaná součást je odstraněna ze všech kroků rozložení, ve kterých se nachází.  
Pro podsestavy tras platí zvláštní pravidla. Více informací najdete v Nápovědě pro SOLIDWORKS Routing.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Výsledky úprav struktury sestavy
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:




x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.