Przeglądanie wyników analizy

Wyniki przeglądane są po uruchomieniu badania. Podczas przeglądania wyników można generować wykresy, listy, grafy i raporty, zależnie od typów wyników i badań.