Ponowne tworzenie siatki wybranych obiektów

Po utworzeniu siatki złożenia lub części wieloobiektowej można ją uściślić w przypadku tych obiektów, dla których utworzenie siatki nie powiodło się.

Aby ponownie utworzyć siatkę tylko wybranych obiektów, należy:
 1. Utworzyć siatkę wszystkich części przy użyciu domyślnych ustawień siatki.
 2. W drzewie badania Simulation, w obszarze Części, kliknąć prawym przyciskiem myszy żądane części (dla których utworzenie siatki nie powiodło się albo ma zostać wykonane ponownie) i wybrać Utwórz ponownie siatkę.
  Polecenie Utwórz ponownie siatkę nie jest dostępne w przypadku belek.
 3. W menedżerze właściwości PropertyManager Sterowanie siatki ustawić nowy rozmiar elementu i wybrać Utwórz siatkę.

  Ponowne utworzenie siatki jest możliwe wyłącznie w przypadku wybranych części. Operacja Sterowanie siatki pojawi się w obszarze Siatka > Sterowanie siatki w drzewie badania.

  Podczas ponownego tworzenia siatki wybranych komponentów oprogramowanie zastosuje sterowanie siatki przy użyciu generatora siatki opartej na krzywiźnie. W kolejnych operacjach tworzenia siatki domyślnie stosowany będzie generator siatki opartej na krzywiźnie. Obiekty z ponownie utworzoną siatką udostępniają niekompatybilną siatkę sąsiednim częściom.
  Jeśli definicja sterowania siatki jest już określona dla wybranych elementów, oprogramowanie stosuje najmniejszy rozmiar sterowania siatki.

Ponowne tworzenie siatki dla obiektów można przeprowadzać osobno bez potrzeby przeprowadzania tej operacji dla całego złożenia. Kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt i wybrać Utwórz siatkę. Oprogramowanie zmieni opcję globalnej siatki na generator siatki opartej na krzywiźnie. Jeśli użytkownik utworzy siatkę dla niektórych (ale nie wszystkich) obiektów złożenia przed uruchomieniem badania, siatka zostanie utworzona tylko dla obiektów bez siatki.