Edycja części w złożeniu

Większość relacji od góry w dół jest tworzonych podczas edycji części w obrębie złożenia. Zwane jest to również edycją w kontekście ponieważ tworzymy lub edytujemy operację w kontekście złożenia a nie w izolacji tak jak w przypadku tradycyjnego tworzenia części. Edycja w kontekście pozwala na zobaczenie części w ich prawidłowej lokalizacji w złożeniu podczas tworzenia nowej operacji. Ponadto można użyć geometrii otaczających części, aby zdefiniować rozmiar lub kształt nowej operacji.

Nawet jeżeli nie używamy metody projektowania od góry w dół, możemy dla wygody edytować część w oknie złożenia. Na przykład podczas pracy w złożeniu możemy edytować wyciągnięcie komponentu, aby odwrócić kierunek lub edytować zaokrąglenie, aby dodać więcej krawędzi tego samego komponentu. Nie są to procedury uważane za projektowanie od góry w dół, ponieważ nie używają one żadnych innych części w złożeniu.

Podczas edycji części w kontekście złożenia, można użyć kolorów, aby wskazać który komponent jest edytowany. Możliwa jest także zmiana przezroczystości komponentów złożenia podczas edycji części.

Aby edytować część będąc w złożeniu, należy:

 1. Kliknąć część i wybrać Edytuj część lub kliknąć Edytuj komponent na pasku narzędzi Złożenie.
  Pasek tytułu wyświetla nazwę części w złożeniu, która jest otwarta do edycji jako <nazwa_części> w <nazwa_złożenia>.sldasm. Należy zauważyć, że komunikat na pasku stanu oznajmia, że w tej chwili edycji podlega dokument części, pomimo tego, że widoczne jest całe złożenie.
  Gdy edytujemy część w kontekście złożenia, to konfiguracja odniesienia w złożeniu staje się aktywną konfiguracją we wszystkich otwartych oknach (na przykład, jeżeli część jest otwarta w swym własnym oknie).

  Jeżeli część jest używana w innym otwartym dokumencie złożenia z wybraną opcją Użyj konfigurację komponentu, która jest "w użyciu" lub ostatnio zapisaną konfigurację, powyższe dotyczy również tych przypadków.

  Więcej informacji zawiera temat Określanie konfiguracji komponentu w złożeniu.

 2. Dokonać koniecznych zmian w części.
 3. Aby powrócić do edycji złożenia, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę złożenia w drzewie operacji FeatureManager lub kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu obszaru graficznego i wybrać Edytuj złożenie: <nazwa_złożenia> , lub kliknąć Edytuj komponent .