Odniesienia zewnętrzne

Odniesienie zewnętrzne jest tworzone, gdy rozwiązanie jednego dokumentu jest zależne od innego dokumentu. Jeżeli dokument odniesienia ulegnie zmianie, to dokument zależny również zmieni się.

W złożeniu można utworzyć operację w kontekście na jednym komponencie, która odnosi się do geometrii innego komponentu. Operacja w kontekście ma odniesienie zewnętrzne do drugiego komponentu. Jeżeli zmienimy geometrię w komponencie odniesienia, to skojarzona operacja w kontekście zmieni się odpowiednio.

Aby wyszczególnić odniesienia zewnętrzne dla części lub operacji, kliknąć prawym przyciskiem myszy część, operację lub uchwyt aktualizacji i wybrać Odniesienia zewnętrzne.

Zasady odniesień zewnętrznych

  • Komponent nie może posiadać zewnętrznego odniesienia do siebie samego (odniesienie cykliczne).
  • Nie można tworzyć odniesienia do jednego wystąpienia części, aby utworzyć operację na innym wystąpieniu tej samej części, nawet jeżeli wystąpienia te posiadają różne konfiguracje.
  • Nie można zastąpić części inną częścią, która została utworzona poprzez wyprowadzenie tej drugiej części z tej pierwszej.