Tworzenie części w złożeniu

Możemy utworzyć nową część w kontekście złożenia. W ten sposób możliwe jest użycie geometrii innych komponentów złożenia podczas projektowania części.

Można również utworzyć nowy podzespół w kontekście innego złożenia. Patrz Wstawianie nowego podzespołu.

Przed utworzeniem nowych komponentów w kontekście złożenia, można określić domyślne zachowanie dla zapisywania nowych komponentów albo jako oddzielne zewnętrzne pliki części albo jako komponenty wirtualne w obrębie pliku złożenia. Patrz Zapisywanie nowych komponentów w kontekście.

Aby utworzyć część w złożeniu, należy:

 1. Kliknąć Nowa część (pasek narzędzi Złożenie) lub Wstaw > Komponent > Nowa część.
 2. Dla części zapisanych zewnętrznie, wpisać nazwę dla nowej części w oknie dialogowym Zapisz jako i kliknąć Zapisz.
 3. Wybrać płaszczyznę lub ścianę planarną (podczas gdy wskaźnik jest następujący: ).
  Koncentracja edycji zmieni się na nową części i otwarty zostanie szkic w nowej części. Pomiędzy płaszczyzną Przednią nowej części a wybraną płaszczyzną lub ścianą zostanie dodane wiązanie Ustalone (wspólne). Pozycja nowej części jest w pełni określona za pomocą wiązania Ustalonego. Nie są konieczne żadne dodatkowe wiązania, aby umieścić część. Jeżeli chcemy zmienić pozycję komponentu, w pierwszej kolejności konieczne jest usunięcie wiązania Ustalonego.
  Nowa część pojawi się w drzewie operacji FeatureManager. Zewnętrznie zapisane części pojawią się z nazwą w formie Partn . Komponenty wirtualne pojawią się z nazwą w formie [Partn^nazwa_złożenia].
  Dla wewnętrznie zapisanych części, zamiast wybierać płaszczyznę, można kliknąć w pustym miejscu obszaru graficznego (podczas gdy wskaźnik jest następujący: ). Pusta część zostanie dodana do złożenia. Można edytować lub otworzyć pusty plik części i utworzyć geometrię. Początek układu współrzędnych części jest wspólny z początkiem układu współrzędnych złożenia i pozycja części jest nieruchoma.
 4. Skonstruować operacje części, korzystając z tych samych technik, co przy budowie części samodzielnej. W miarę potrzeb, utworzyć odniesienia do geometrii innych komponentów w złożeniu.
  Jeżeli dokonamy wyciągnięcia operacji z użyciem opcji Do następnej, to następna geometria musi znajdować się na tej samej części. Należy użyć Do powierzchni, aby dokonać wyciągnięcia do powierzchni, znajdującej się na innym komponencie w złożeniu lub do powierzchni operacji złożenia.
 5. Aby przywrócić koncentrację edycji na złożenie, należy kliknąć, aby wyczyścić Edytuj komponent (pasek narzędzi Złożenie) lub kliknąć w narożniku potwierdzającym.
  Aby zapisać wirtualny komponent do jego własnego pliku zewnętrznego, należy go kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Zapisz część (w pliku zewnętrznym). Można również przy zapisywaniu złożenia wybrać zapisanie części wewnątrz złożenia lub do pliku zewnętrznego.