Zapisywanie nowych komponentów w kontekście

Można określić domyślne zachowanie dla zapisywania nowych komponentów w kontekście.

Można zapisywać nowe komponenty w kontekście jako:
Pliki zewnętrzne Nowy komponent posiada swój własny plik części lub złożenia, tak więc może być modyfikowany odrębnie od złożenia.
Komponenty wirtualne Nowy komponent jest zapisywany wewnętrznie w pliku złożenia jako komponent wirtualny.

Aby określić domyślne zachowanie podczas zapisywania, należy:

  1. Kliknąć (pasek narzędzi Standard) lub Narzędzia > Opcje .
  2. Na karcie Opcje systemu, kliknąć Złożenia.
  3. Zaznaczyć lub odznaczyć Zapisz nowe komponenty do plików zewnętrznych.
  4. Kliknąć OK.