Wstawianie nowego podzespołu

Nowy, pusty podzespół można wstawić na dowolnym poziomie hierarchii złożenia. Następnie można dodawać komponenty na wiele sposobów.

Przed utworzeniem nowych komponentów w kontekście złożenia, można określić domyślne zachowanie dla zapisywania nowych komponentów albo jako oddzielne zewnętrzne pliki części albo jako komponenty wirtualne w obrębie pliku złożenia.

Aby wstawić nowy podzespół, należy:

 1. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę złożenia najwyższego poziomu albo ikonę istniejącego podzespołu i wybrać Wstaw nowy podzespół.
  • Kliknąć Nowe złożenie (pasek narzędzi Złożenie) lub Wstaw > Komponent > Nowe złożenie.
  W drzewie operacji FeatureManager, pusty podzespół jest wstawiony jako ostatni komponent wybranego złożenia. Podzespoły wirtualne pojawią się z nazwą w formie [Assemn^nazwa_złożenia]. Zewnętrznie zapisane podzespoły pojawią się z nazwą w formie Assemn .
 2. Dodać komponenty do podzespołu:
  • Aby przenieść do podzespołu komponent, który już znajduje się w złożeniu, patrz Przeciąganie komponentów w drzewie operacji FeatureManager lub Edytowanie struktury złożenia.
  • Aby dodać istniejący, zapisany komponent do podzespołu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę podzespołu w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Edytuj podzespół. Następnie wstawić komponenty korzystając z dowolnej z metod opisanych w części Dodawanie komponentów do złożenia.
  • Aby wstawić nowy komponent do podzespołu, konieczne jest edytowanie tego podzespołu w jego własnym oknie. Nie można wstawić nowego komponentu do podzespołu w czasie, gdy prowadzona jest edycja złożenia najwyższego poziomu. Ponadto, nie można wstawić nowego komponentu w czasie, gdy prowadzona jest edycja tego podzespołu w kontekście złożenia wyższego poziomu. Aby otworzyć podzespół w jego własnym oknie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę podzespołu w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Otwórz złożenie. Następnie należy dodać nowy komponent.
Aby zapisać wirtualny komponent do jego własnego pliku zewnętrznego, należy go kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Zapisz złożenie (w pliku zewnętrznym). Można również przy zapisywaniu złożenia wybrać zapisanie podzespołu wewnątrz złożenia lub do pliku zewnętrznego.