Instalacja wstępnych wymogów Windows przy użyciu Microsoft Active Directory

Poniższa procedura pozwala przygotować istniejący obraz administracyjny, który zainstaluje SOLIDWORKS na komputerach klienta przy użyciu Microsoft Windows Active Directory.

 1. Wyodrębnić wszystkie pliki instalatora Visual C++ Redistributable Package i zainstalować je.
  1. Visual C++ 2008
   1. katalog_obrazu_administracyjnego\Microsoft_C++_2008_Redistributable\vcredist_x86.exe /x: {Katalog docelowy}
   2. katalog_obrazu_administracyjnego\Microsoft_C++_2008_Redistributable_(64)\vcredist_x64.exe /x: {Katalog docelowy}
   3. Utworzyć zasady instalowania redystrybucyjnych modułów Microsoft C++ 2008.
  2. Visual C++ 2010
   1. katalog_obrazu_administracyjnego\Microsoft_C++_2010_Redistributable\vcredist_x86.exe /x:{Katalog docelowy}
   2. katalog_obrazu_administracyjnego\Microsoft_C++_2010_Redistributable\vcredist_x64.exe /x:{Katalog docelowy}
   3. Utworzyć zasady instalowania redystrybucyjnych modułów Microsoft C++ 2010.
  3. Visual C++ 2012
   1. Zainstalować katalog_obrazu_administracyjnego\Microsoft_C++_2012_Redistributable\vcredist_x86.exe na komputerze testowym.
   2. Skopiować te foldery do lokalizacji sieciowej (Katalog docelowy):
    1. C:\ProgramData\PackageCache\{BD95A8CD-1D9F-35AD-981A-3E7925026EBB}v11.0.61030
    2. C:\ProgramData\PackageCache\{B175520C-86A2-35A7-8619-86DC379688B9}v11.0.61030
  4. Visual C++ 2013
   1. katalog_obrazu_administracyjnego\Microsoft_C++_2013_Redistributable\vcredist_x86.exe /x: {Katalog docelowy}
   2. katalog_obrazu_administracyjnego\Microsoft_C++_2013_Redistributable_(64)\vcredist_x64.exe /x: {Katalog docelowy}
   3. Utworzyć zasady instalowania redystrybucyjnych modułów Microsoft C++ 2013.
  5. Visual C++ 2015
   1. katalog_obrazu_administracyjnego\Microsoft_C++_2015_Redistributable\vcredist_x86.exe /x: {Katalog docelowy}
   2. katalog_obrazu_administracyjnego\Microsoft_C++_2015_Redistributable_(64)\vcredist_x64.exe /x: {Katalog docelowy}
   3. Utworzyć zasady instalowania redystrybucyjnych modułów Microsoft C++ 2015.

   1. Utworzyć zasady instalowania następujących plików:
    Ścieżka pliku nie może zawierać spacji.

    Katalog docelowy\ {BD95A8CD-1D9F-35AD-981A-3E7925026EBB}v11.0.61030\packages\

    vcRuntimeMinimum_x86\vc_runtimeMinimum_x86.msi

    Katalog docelowy\ {B175520C-86A2-35A7-8619-86DC379688B9}v11.0.61030\packages\

    vcRuntimeAdditional_x86\vc_runtimeAdditional_x86.msi

   2. Zainstalować katalog_obrazu_administracyjnego\Microsoft_ C++_2012_Redistributable_(64) \vcredist_x64.exe na komputerze testowym.
   3. Skopiować te foldery do lokalizacji sieciowej (Katalog docelowy):
    1. C:\ProgramData\PackageCache\{CF2BEA3C-26EA-32F8-AA9B-331F7E34BA97}v11.0.61030
    2. C:\ProgramData\PackageCache\{37B8F9C7-03FB-3253-8781-2517C99D7C00}v11.0.61030
   4. Utworzyć zasady instalowania następujących plików:
    Ścieżka pliku nie może zawierać spacji.

    Katalog docelowy\ {CF2BEA3C-26EA-32F8-AA9B-331F7E34BA97}v11.0.61030\packages\

    vcRuntimeMinimum_amd64\vc_runtimeMinimum_x64.msi

    Katalog docelowy\ {CF2BEA3C-26EA-32F8-AA9B-331F7E34BA97}v11.0.61030\packages\

    vcRuntimeMinimum_amd64\vc_runtimeMinimum_x64.msi

    Katalog docelowy\ {37B8F9C7-03FB-3253-8781-2517C99D7C00}v11.0.61030\packages\

    vcRuntimeAdditionalamd64\vc_runtimeAdditionalx64.msi

 2. Zainstalować Microsoft .NET Framework 4.6.2.
  Firma SOLIDWORKS zaleca zainstalowanie środowiska .NET Framework 4.6.2 przy użyciu usługi Windows Updates Services (WSUS) lub podobnej.
 3. Zainstalować Visual Studio Remote Debugger (tylko wersje 64-bitowe gdy środowisko .Net Framework 3.5 jest zainstalowane na komputerze), poprzez utworzenie następujących zasad:
  {katalog_Microsoft_remote_debugger}\rdbgexp.MSI
  Dla instalacji tej nie jest potrzebny żaden plik transformacji.
 4. Wykonać następujące czynności:
  1. Zaktualizować program Visual Basic 7.1 dla aplikacji przy użyciu dodatku Service Pack VBA71-kb2783832-x64.
  2. Po utworzeniu obrazu administracyjnego uruchomić następujące polecenie:
   Msiexec /a {obraz administracyjny SOLIDWORKS}/Microsoft_vba/vba71.msi /p {obraz administracyjny SOLIDWORKS}/Microsoft_vba_ kb2783832/vba71-kb2783832-x64.msp
  3. Zainstalować Visual Basic 7.1, tworząc następującą zasadę:
   {katalog VBA}\vba71.MSI
   Dla instalacji tej nie jest potrzebny żaden plik transformacji.
 5. Zainstalować pakiet językowy Visual Basic 7.1, tworząc następującą zasadę:
  {katalog VBA}\vba71_nnnn.MSI
  Gdzie nnnn określa wymagany język:
  • 1028 = chiński
  • 1031 = niemiecki
  • 1033 = angielski
  • 1036 = francuski
  • 1040 = włoski
  • 1041 = japoński
  • 1042 = koreański
  • 1046 = portugalski
  • 2052 = chiński — Chiny
  • 3082 = hiszpański
 6. Zainstalować usługę Bonjour, tworząc następującą zasadę:
  {katalog Bonjour}\Bonjour.MSI
  Dla instalacji tej nie jest potrzebny żaden plik transformacji.