Przygotowywanie klientów do instalacji z obrazu administracyjnego przy użyciu wiersza polecenia

Po utworzeniu obrazu administracyjnego i przed powiadomieniem klientów, konieczne jest zainstalowanie komponentów Microsoft Windows, które nie mogą być zainstalowane przez obrazy administracyjne przy użyciu wiersza polecenia lub Microsoft Active Directory.

Ręczna instalacja tych komponentów Windows jest wymagana tylko w przypadku instalowania z obrazu administracyjnego przy użyciu wiersza poleceń lub za pośrednictwem Microsoft Active Directory. W przypadku użycia Menedżera instalacji SOLIDWORKS do utworzenia i zainstalowania obrazu administracyjnego, te komponenty Windows są instalowane automatycznie.
Poniżej zestawiono pliki wymagane przez SOLIDWORKS w komponentach Windows:
Windows Performance Toolkit:  
Visual C++ 2008, 2010, 2012, 2013 oraz 2017 Redistributable Package Zawiera komponenty wykonawcze dla Microsoft Visual C++.
Konieczna jest instalacja wersji 2008, 2010, 2012, 2013 i 2017.
Visual Basic for Applications 7.1 Umożliwia obsługę makr Visual Basic.
Visual Studio Tools for Application 2005 Zawiera zestaw narzędzi obsługujących aplikacje Visual Studio 2005.
Od wersji SOLIDWORKS 2013 instalowanie narzędzi Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA) jest opcjonalne.

VSTA 2005 wymaga zainstalowania na komputerze środowiska Microsoft .NET Framework 3.5.

W systemach Windows 7 i nowszych środowisko .NET Framework jest jedną z funkcji systemu operacyjnego.

W razie konieczności zainstalowania środowiska .NET Framework 3.5 jest ono dostępne na nośniku z systemem Windows lub w Internecie. Jeśli nośnik z systemem Windows jest niedostępnym, lub w przypadku braku dostępu do Internetu albo uprawnień do zainstalowania środowiska Microsoft .NET Framework 3.5 na komputerze, należy skontaktować się z administratorem w celu uzyskania pomocy.

Visual Studio Tools for Application 2015 Opcjonalne. Zawiera zestaw narzędzi obsługujących aplikacje Visual Studio 2015.
Visual Studio Remote Debugger Stanowi środowisko debugowania dla 64 bitowych systemów operacyjnych.
.NET Framework 4.7.2 Zawiera środowisko uruchomieniowe języka wspólnego oraz komponenty .NET Framework, które są niezbędne do uruchamiania aplikacji .NET Framework 4.7.2.
Usługa Bonjour dla systemu Windows Umożliwia wykrywanie usług w sieci lokalnej.
Visual C++ Redistributable Package oraz .NET Framework 4.7.2 są wymagane dla wszystkich produktów SOLIDWORKS, a nie tylko dla głównego produktu SOLIDWORKS.

Komponenty te muszą być uwzględnione w podkatalogach katalogu obrazu administracyjnego.

Następująca tabela identyfikuje określone pliki, które są wymagane dla każdego obsługiwanego systemu operacyjnego.

System operacyjny: Windows Server 2016 64-bitowy i Windows Server 2019 64-bitowy

Instalacja w systemie Windows Server 2016 lub 2019 jest obsługiwana w przypadku programu SOLIDWORKS PDM Server i SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager.
Windows Performance Toolkit: WPTx64-x86_en-us.msi
Visual C++ 2008 Redistributable Package: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Obydwa muszą być zainstalowane.
Visual C++ 2010 Redistributable Package: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Obydwa muszą być zainstalowane.
Visual C++ 2012 Redistributable Package: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Obydwa muszą być zainstalowane.
Visual C++ 2013 Redistributable Package: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Obydwa muszą być zainstalowane.
Visual C++ 2017 Redistributable Package: vc_redist.x86.exe

vc_redist.x64.exe

Obydwa muszą być zainstalowane.
Visual Studio Tools for Applications 2005: (opcjonalnie) vsta_aide.msi
Jeśli są zainstalowane narzędzia VSTA 2005, wymagane jest środowisko .NET 3.5 Framework (dotnetfx35.exe).

W systemie Windows 7 środowisko .NET Framework 3.5 jest jedną z funkcji systemu operacyjnego.

Visual Studio Tools for Applications 2015 (opcjonalnie): vsta_setup.exe
Visual Studio Remote Debugger: rdbgexp.msi
Visual Basic 7.1: vba71_1033.msi

Plus opcjonalny pakiet językowy.

.NET Framework 4.7.2: NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe
Usługa Bonjour dla systemu Windows: bonjour64.msi

System operacyjny: Windows 7 64-bitowy

Windows Performance Toolkit: WPTx64-x86_en-us.msi
Visual C++ 2008 Redistributable Package: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Obydwa muszą być zainstalowane.
Visual C++ 2010 Redistributable Package: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Obydwa muszą być zainstalowane.
Visual C++ 2012 Redistributable Package: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Obydwa muszą być zainstalowane.
Visual C++ 2013 Redistributable Package: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Obydwa muszą być zainstalowane.
Visual C++ 2017 Redistributable Package: vc_redist.x86.exe

vc_redist.x64.exe

Obydwa muszą być zainstalowane.
Visual Studio Tools for Applications: (opcjonalnie) vsta_aide.msi
Jeśli są zainstalowane narzędzia VSTA 2005, wymagane jest środowisko .NET 3.5 Framework (dotnetfx35.exe).

W systemie Windows 7 środowisko .NET Framework 3.5 jest jedną z funkcji systemu operacyjnego.

Visual Studio Tools for Application 2015: (opcjonalnie) vsta_setup.exe
Visual Studio Remote Debugger: rdbgexp.msi
Visual Basic 7.1: vba71_1033.msi

Plus opcjonalny pakiet językowy.

.NET Framework 4.7.2: NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe
Usługa Bonjour dla systemu Windows: bonjour64.msi

System operacyjny: Windows 10 (64-bitowy)

Windows Performance Toolkit: WPTx64-x86_en-us.msi
Visual C++ 2008 Redistributable Package: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Obydwa muszą być zainstalowane.
Visual C++ 2010 Redistributable Package: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Obydwa muszą być zainstalowane.
Visual C++ 2012 Redistributable Package: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Obydwa muszą być zainstalowane.
Visual C++ 2013 Redistributable Package: vcredist_x86.exe

vcredist_x64.exe

Obydwa muszą być zainstalowane.
Visual C++ 2017 Redistributable Package: vc_redist.x86.exe

vc_redist.x64.exe

Obydwa muszą być zainstalowane.
Visual Studio Tools for Applications 2005: (opcjonalnie) vsta_aide.msi
Jeśli są zainstalowane narzędzia VSTA 2005, wymagane jest środowisko .NET 3.5 Framework (dotnetfx35.exe).

W systemie Windows 7 środowisko .NET Framework 3.5 jest jedną z funkcji systemu operacyjnego.

Visual Studio Tools for Application 2015: (opcjonalnie) vsta_setup.exe
Visual Studio Remote Debugger: rdbgexp.msi
Visual Basic 7.1: vba71_1033.msi

Plus opcjonalny pakiet językowy.

.NET Framework 4.7.2: Środowisko .NET 4.7.2 jest częścią systemu operacyjnego, który spełnia to wymaganie.
Usługa Bonjour dla systemu Windows: bonjour64.msi