Rozmieszczanie obrazu administracyjnego przy użyciu Microsoft Active Directory

Rozmieszczanie przy użyciu Microsoft Active Directory jest obsługiwane dla głównego produktu SOLIDWORKS do klientów.

Microsoft Active Directory jest usługą służącą do zarządzania klientami i serwerami w środowiskach sieciowych. Upraszcza on zarządzanie, migrację i rozmieszczanie.

Aby uzyskać informacje na temat instalowania programu SOLIDWORKS za pośrednictwem usługi Microsoft Active Directory, skontaktuj się ze sprzedawcą.