Właściwości wiersza polcenia

Opisane tutaj właściwości wiersza polecenia obejmują właściwości funkcji, właściwości globalne, właściwości specyficzne dla produktu oraz konwencje lokalizacji Windows.