SOLIDWORKS Flow Simulation - Właściwości wiersza polecenia

Poniższe właściwości wiersza polecenia są specyficzne dla SOLIDWORKS Flow Simulation.

Właściwość Opis
ACTIVSERIALNUMBER Numer seryjny autonomicznego produktu SOLIDWORKS Flow Simulation.

(Instalacje indywidualne oraz instalacje klienta z obrazu administracyjnego.)

CWUPGRADEINSTALL Uaktualnia istniejącą wersję konkretnego programu aplikacji SOLIDWORKS Flow Simulation.

1

Aktualizuj

2

Nowa instalacja; zainstaluj w nowym katalogu

(Instalacje indywidualne oraz instalacje klienta z obrazu administracyjnego.)

INSTALLDIR Określa folder instalacji dla konkretnego programu aplikacji SOLIDWORKS Flow Simulation.

(Tylko indywidualne instalacje.)

SERVERLIST Lista ciągów rozgraniczonych średnikami, z których każdy odnosi się do numeru portu na serwerze w formacie: xxxxx@nazwa_serwera1; yyyyy@nazwa_serwera2;& gdzie x i y są pojedynczymi cyframi. Po ostatnim serwerze na liście nie należy wstawiać średnika.
SOLIDWORKSPATH Określa folder, gdzie zainstalowane jest oprogramowanie SOLIDWORKS.

(Instalacje indywidualne oraz instalacje klienta z obrazu administracyjnego.)