eDrawings Właściwości wiersza polecenia

Poniższe właściwości wiersza polecenia są specyficzne dla eDrawings ®.

Właściwość Opis
ADDLOCAL Określa, która część aplikacji eDrawings ma zostać zainstalowana.
All jest zalecaną opcją.
Składnia wiersza polecenia Funkcja
Wszystkie Instaluje wszystkie funkcje. Aplikacja eDrawings szuka zainstalowanych aplikacji publikatora SOLIDWORKS i AutoCAD, aby sprawdzić poprawność instalacji.
CALS Przeglądanie plików CAL w eDrawings Viewer
Inventor Tworzenie plików eDrawings z aplikacji Autodesk Inventor.
eDrawingsViewer Przeglądanie plików eDrawings i innych.
ProE Przeglądanie plików ProE w eDrawings Viewer
DXFDWGTranslator Przeglądanie plików DXF/DWG w eDrawings Viewer.
Shortcuts Instalowanie skrótu pulpitu.
XML3D Przeglądanie plików 3DXML w eDrawings Viewer.
INSTALLDIR Określa folder instalacyjny dla aplikacji eDrawings
LOGPERFORMANCE Określa, czy aplikacja powinna automatycznie wysyłać e-mail raportu błędów do SOLIDWORKS Corporation.

1

Wysyłanie danych dotyczących wydajności

0

Przeciwnie

SNLSERVER Należy wprowadzić port@nazwaserwera dla serwera licencji SolidNetWork. Użyć średników, aby oddzielić wiele kombinacji port@nazwa_serwera .

Nazwa serwera portu dla SNLSERVER jest wymagana jedynie dla konfiguracji serwera SOLIDWORKS SNL. lista_ciągów_port@serwer jest listą ciągów rozgraniczonych średnikami, każdy z których odnosi się do numeru portu na serwerze w formacie:

xxxxx@nazwa_serwera1; yyyyy@nazwa_serwera2;

gdzie x i y są pojedynczymi cyframi. Po ostatnim serwerze na liście nie należy wstawiać średnika.