Wiersz polecenia - Właściwości funkcji

Instalacja SOLIDWORKS obsługuje poniższe właściwości ADDLOCAL dla rozmieszczania przy użyciu wiersza polecenia.

 • CircuitWorks
 • CoreSolidWorksTaskScheduler
 • ExampleFiles
 • FeatureWorks
 • HelpFiles
 • Manuals
 • Motion
 • PhotoView
 • RealViewGraphicsdisplay
 • ScanTo3D
 • Simulation
 • SolidWorks
 • SolidWorksAnimator
 • SolidWorksCosting
 • SolidWorksDesignChecker
 • SolidWorksRoutedsystems
 • SolidWorksToolbox
 • SolidWorksUtilities
 • TolAnalyst
 • VSTA
Podczas określania właściwości dla instalacji przy użyciu wiersza polecenia:
 • SOLIDWORKS nie obsługuje instalacji produktu przy użyciu opcji SolidWorks nie obsługuje instalacji produktu pry użyciu opcji .
 • Właściwości uwzględniają wielkość liter, nie mogą zawierać odstępów ani kresek i muszą być oddzielone przecinkami.

  Nazwa SolidWorks z uwzględnieniem różnej wielkości liter musi być podana we właściwościach ADDLOCAL, aby aplikacja zainstalowała się poprawnie.