Wiersz polecenia - Właściwości globalne

Każda właściwość jest zdefiniowana dla instalacji administracyjnej lub indywidualnej, chyba że odnotowano inaczej. Numer seryjny może być przekazany zarówno do instalacji administracyjnej jak i indywidualnej przy użyciu właściwości globalnych.

Właściwość Opis
ENABLEPERFORMANCE Określa, czy aplikacja powinna automatycznie wysyłać raport błędów do SOLIDWORKS Corporation.

1

Wyślij dane dotyczące wydajności.

0

Nie wysyłaj danych dotyczących wydajności.

INSTALLDIR Określa folder instalacji dla SOLIDWORKS.

Tylko indywidualne instalacje.

MBDSERIALNUMBER Numer seryjny dla produktu SOLIDWORKS MDB.
MOTIONSERIALNUMBER Numer seryjny dla produktu SOLIDWORKS Motion.
OFFICEOPTION Należy określić pakiet produktu do zainstalowania:

0

Klient SOLIDWORKS

1

SOLIDWORKS Office

2

SOLIDWORKS Professional

3

SOLIDWORKS Premium

REINSTALL Określić Określić, aby aktualizować wszystkie już zainstalowane operacje.
Określić tę właściwość tylko podczas aktualizowania do wersji pakietu Service Pack w ramach istniejącej wersji głównej (na przykład: aktualizacja istniejącej instalacji SOLIDWORKS 2020 SP01 do wersji SOLIDWORKS 2020 SP02).
REINSTALLMODE Opcje ponownej instalacji Instalatora Microsoft.

Na przykład: podczas uaktualniania instalacji z wersji jednego pakietu Service Pack do innego w ramach tej samej wersji głównej, należy określić REINSTALLMODE=vomus.

Szczegóły dotyczące ustawień REINSTALLMODE zawiera dokumentacja Instalatora Windows na stronie www.microsoft.com.

Określić tę właściwość tylko podczas aktualizowania do wersji pakietu Service Pack w ramach istniejącej wersji głównej (na przykład: aktualizacja istniejącej instalacji SOLIDWORKS 2020 SP01 do wersji SOLIDWORKS 2020 SP02). Nie określać tej właściwości przy pierwszej instalacji nowej wersji głównej SOLIDWORKS.
SERVERLIST Lista serwerów licencji SolidNetWork.
Lista serwerów SolidNetWork jest listą ciągów rozdzielonych, z których każdy odnosi się do numeru portu na serwerze w formacie:
 • Triady (rozdzielenie przecinkami) = xxxxx@nazwa_serwera1,yyyyy@nazwa_serwera2,zzzzz@nazwa_serwera3
 • Nie triady (rozdzielenie średnikami) = xxxxx@nazwa_serwera1;yyyyy@nazwa_serwera2;zzzzz@nazwa_serwera3
X i Y są pojedynczymi cyframi. Po ostatnim serwerze na liście nie należy wstawiać znaku rozdzielenia.

Tylko indywidualne instalacje.

SIMULATIONSERIALNUMBER Numer seryjny dla produktu SOLIDWORKS Simulation.
SOLIDWORKSSERIALNUMBER Określa numer seryjny dla produktu SOLIDWORKS, który zawiera wszystkie dodatki.
SWMIGRATE Określa wersję SOLIDWORKS do uaktualnienia, która będzie pokazana na liście w oknie dialogowym Wybór instalacji SOLIDWORKS. Na przykład:

SWMIGRATE="SOLIDWORKS 2020 x64 Edition SP01"

Opcję tę należy określić tylko podczas instalowania nowej wersji głównej, gdy aktualnie zainstalowana jest poprzednia wersja główna. Nie należy określać tej właściwości podczas uaktualniania od wersji jednego pakietu Service Pack do innego pakietu w ramach tej samej wersji głównej.
TOOLBOXFOLDER Określa folder instalacji dla plików SOLIDWORKS Toolbox.

Tylko indywidualne instalacje.

Na przykład: TOOLBOXFOLDER = "C:\SOLIDWORKS Data"

Jeżeli w środowisku istnieje lokalizacja PDM lub wspólna lokalizacja Toolbox/Kreatora otworów, można tak skonfigurować instalacje klienta, aby dane Toolbox nie były umieszczane ani aktualizowane w tej lokalizacji przy użyciu właściwości NOTTOOLBOXSETUP. Wybrać:

0

Instalacja plików Toolbox.

1

Brak instalacji plików Toolbox.

TRANSFORMS Zawiera elementy formularza specyficzne dla języka:
TRANSFORMS liczba.mst
 • Chiński (1028)
 • Chiński uproszczony (2052)
 • Czeski (1029)
 • Angielski (1033)
 • Francuski (1036)
 • Niemiecki (1031)
 • Włoski (1040)
 • Japoński (1041)
 • Koreański (1042)
 • Polski (1045)
 • Portugalski (brazylijski) (1046)
 • Rosyjski (1049)
 • Hiszpański (1034)
 • Turecki (1055)
UPGRADESWINSTALL
Określa, czy należy uaktualnić istniejącą wersję SOLIDWORKS do bieżącej wersji.

0

Nowa instalacja, nie aktualizuj.

1

Aktualizuj

Tylko indywidualne instalacje.

Opcję tę należy określić tylko podczas instalowania nowej wersji głównej, gdy aktualnie zainstalowana jest poprzednia wersja główna. Nie należy określać tej właściwości podczas uaktualniania od wersji jednego pakietu service pack do innego pakietu w ramach tej samej wersji głównej.