Instalowanie z obrazu administracyjnego przy użyciu wiersza polecenia

Można rozmieścić instalacje z obrazu administracyjnego, używając wiersza polecenia.

Aby dokonać dyskretnej instalacji, należy:

  1. Otworzyć okno Wiersz polecenia (w systemie Windows kliknąć Start > Uruchom .
  2. Wpisać polecenie msiexec.exe, używając przełączników /i oraz /qb i ustawić właściwości dla wszelkich opcji, które nie są wartościami domyślnymi, zgodnie z poniższym opisem.

    msiexec /i "64-bit_admin_image_path\SWFileUtilities\SOLIDWORKS File Utilities.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\your_folder /qb

Jako szablonów dla dyskretnej instalacji należy użyć poniższych przykładów.

Klient SOLIDWORKS

  • SOLIDWORKS — główny produkt (angielski)
  • Dodatek Toolbox
  • Uczestnictwo w programie raportu błędów
  • Język francuski

SOLIDWORKS:

msiexec /i „64-bit_admin_image_path\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS.Msi” INSTALLDIR=„C:\Program Files\your_folder” SOLIDWORKSSERIALNUMBER=„xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx” ENABLEPERFORMANCE=1 OFFICEOPTION=3 ADDLOCAL=SolidWorks, SolidWorksToolbox /qb

Komponent instalacji języka francuskiego SOLIDWORKS musi być instalowany oddzielnie:

msiexec /i "64-bit_admin_image_path\SOLIDWORKS French\french.msi" /qb

Podczas określania poleceń instalacji komponentu języka SOLIDWORKS nie należy określać argumentów wiersza polecenia.

Klient eDrawings

  • Rejestr wydajności
  • Wszystkie operacje

msiexec /i "ścieżka_obrazu_admin\eDrawings\eDrawings.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\twój_folder" LOGPERFORMANCE=1 SNLSERVER=serwer_SNL_eDrawings TRANSFORMS=1040.mst ADDLOCAL=All /qb

SOLIDWORKS Electrical

Ze względu na złożoność techniczną instalacji SOLIDWORKS Electrical z programem Microsoft SQL Server, dokumentacja nie zawiera przykładów użycia wiersza poleceń dla SOLIDWORKS Electrical.

SOLIDWORKS PCB

msiexec /i "ścieżka_do_obrazu_administracyjnego\SOLIDWORKS PCB.msi" ACTIVSERIALNUMBER="1234123412341234ABCDEFGH" INSTALLDIR="C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PCB" /qb

SOLIDWORKS Visualize i Visualize Boost

SOLIDWORKS Visualize:

msiexec. /i "ścieżka_do_obrazu_administracyjnego\SOLIDWORKS Visualize.msi" ACTIVSERIALNUMBER=”1234123412341234ABCDEFGH" INSTALLDIR="C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Visualize" /qb

SOLIDWORKS Visualize Boost:

msiexec /i "ścieżka_do_obrazu_administracyjnego\SOLIDWORKS Visualize Boost.msi" ACTVISERIALNUMBER="1234123412341234ABCDEFGH" INSTALLDIR="C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Visualize Boost" /qb