Mesh Sınırları

Mesh sınırları sınır kenarları boyunca oluşur. ScanTo3D yalnızca sınır kenarları boyunca sınır eğrileri oluşturabilir. Sınır kenarları, yüzeyleri temsil eden veya içinde büyük delikler olan mesh'lerde yaygın olarak bulunur.

Sınır kenarı oluşturmak için mesh kenarının belirli bir konum için kenara dokunan sadece tek bir üçgeni olmalıdır. Örneğin sarı kenar boyunca olan üçgenler mesh kenarına dokunan tek üçgenlerdir ve bu nedenle de sarı kenar bir sınır kenarıdır. MeshBoundary_OneTriangle.gif
Bu örnekte kırmızı kenarın (iç kenar olarak adlandırılır) ona dokunan iki üçgeni vardır. İç kenar boyunca bir sınır eğrisi oluşturamazsınız. MeshBoundary_TwoTriangles.gif