DXF/DWG Orijinal Format

Tüm DWG dosyası çalışma sayfalarını SOLIDWORKS teknik resim çalışma sayfalarına özgün formatta (salt görünür) içe aktarabilirsiniz; bu sayede orijinal DWG dosyası objelerinin SOLIDWORKS teknik resim belgeleri içerisinde doğrudan görüntülenmesini ve yazdırılmasını sağlayabilirsiniz. Bu çalışma sayfalarını görüntüleyebilir, kaydırabilir, yakınlaştırabilir ve yazdırabilirsiniz. Yalnızca görüntülemeyle ilgili kontroller kullanılabilir.

Orijinal format işlevi, alma ve görüntüleme performansını artırır. Bir SOLIDWORKS teknik resim belgesine referans olarak ekleyeceğiniz büyük bir şematik teknik resminiz varsa yerel format, şematik teknik resmini belge objelerini dönüştürme ihtiyacını ortadan kaldırır. SOLIDWORKS teknik resmini yazdırdığınızda yazdırılan belge, özgün formattaki çalışma sayfasının tüm öğelerini içerir.

Yerel formatlı DWG dosya verilerini içeren bir SOLIDWORKS teknik resim belgesini açtığınızda DXF/DWG PropertyManager görüntülenir ve SOLIDWORKS başlık çubuğunda (Orijinal DXF/DWG) ibaresi görünür.

Bir DWG Dosyasını Orijinal Formatta Alma

Bir DWG dosyasını orijinal formatta almak için:

  1. Bir DWG dosyasını açın.
  2. DXF/DWG Alma iletişim kutusunda:
    1. Orijinal DXF/DWG formatında çalışma sayfası olarak göm öğesini seçin.
    2. Kaynak dosyaya bir bağlantıyı korumak için, Orijinal dosyaya bağla'yı seçin.
  3. Teknik Resim Katman Haritalaması ekranında seçenekleri belirlemek için İleri öğesine tıklayın veya Bitir öğesine tıklayarak teknik resmi alın.
  4. İleri öğesini seçerseniz Belge Ayarları ekranında seçenekleri belirlemek için yine İleri öğesine tıklayın veya teknik resmi almak için Bitir öğesine tıklayın.
  5. PropertyManager'da, bağlantı referanslarını yönetmek için değerleri ayarlayın. Orijinal formatlı çalışma sayfası ve bunun kaynak DWG dosyası arasındaki dış referansı etkinleştirmek ve yönetmek için PropertyManager'ı kullanın.
  6. öğesine tıklayın.