Alma Tanılamasına Genel Bakış

Alma tanılaması hatalı yüzeyleri onarır, onarılan yüzeyleri kapalı gövdelere örer ve kapalı gövdeleri katılara dönüştürür.

Alma Tanılamasını başlatmak için:

 • Hatalı bir modeli alırken, bir mesajla Alma Tanılamasını çalıştırmak isteyip istemediğiniz sorulur. Evet'i tıklayın.
 • Bir model açıkken, Alma Tanılama öğesine (Araçlar araç çubuğu) veya Araçlar > Hesapla > Alma Tanılama öğesine tıklayın.

  Alma Tanılama PropertyManager'ı açılır.

Alınan yüzey verilerinde, genelde yüzeylerin geçerli katılara dönüştürülmesini engelleyen sorunlar bulunduğundan bu onarım özelliğine ihtiyaç duyulur. Problemlere aşağıdakiler dahildir:
 • Kötü yüzey geometrisi
 • Kötü yüzey topolojisi (kırpma eğrileri)
 • Uçları birbirine yakın olan ancak birleşmeyen, böylece yüzeyler arasında boşluklar oluşturan bitişik yüzeyler
Alma Tanılama, sorunları aşağıdaki yöntemlerle bulur:
 • Araçlar > Hesapla > Denetle bölümünde kullanılan denetimi çalıştırarak.
 • Üst üste binen yüzeyleri bulma gibi ek denetimleri çalıştırarak.
 • Düzlemsel, silindirik ve benzeri gibi B-spline olan ve dolayısıyla eşdeğer analitik yüzeylerle değiştirilerek, performansı artırabilecek ve modele referans vermeyi kolaylaştırabilecek doğru, basitleştirilmemiş yüzeyleri denetleyerek.
  Doğru, < 10-8 toleransı ile tanımlanmaktadır. Doğruluğu daha az olan yüzleri (10-5 ile 10-8 arasında) aramak işlemleri engelleyecek kadar yavaş olabilir; ancak yüzleri manuel olarak seçebilir ve sistemin, mümkünse yüzleri analitik yüzeylere dönüştürmesi için Onar öğesine tıklayabilirsiniz. Ayrıca, sistem seçili iki silindir yarısını eşdeğer tam silindir ile değiştirir.

  B-spline'lar başlı başına bir problem olmasa bile (çünkü B-spline yüzeyler geçerli olabilir) eşdeğer analitik yüzeyler ile değiştirilmesi, modeli SOLIDWORKS'te daha kullanışlı kılar. Örneğin, eşmerkezli montaj ilişkilerini silindirik olabilecek B-spline'lara değil, yalnızca analitik silindirlere kurabilirsiniz.

Alma Tanılama, yüzlerin geometrisindeki (temel yüzey) ve topolojisindeki (sınırlar) hataları aşağıdakilerden birini veya birkaçını yaparak onarır:
 • Yüzün etrafındaki geometriye göre yüzün kırpma sınırlarını yeniden oluşturarak (bu genellikle üst üste binen yüzleri onarır).
 • Yüzlerin kusurlu bölümlerini kırparak (kusurlu bölümün modelde kullanılmadığı durumlarda).
 • Yüzü kaldırıp, oluşan deliği doldurmak üzere boşluk onarım algoritmasını kullanarak (son çare).
Alma Tanılama, aşağıdaki yöntemlerden birini veya birkaçını yaparak bitişik yüzler arasındaki boşlukları kaldırır:
 • İki yakın ancak kesişmeyen kenarı bir "tolerans" kenarla değiştirerek.
 • Boşluğu doldurmak için doldurma yüzeyi veya loft yüzeyi oluşturarak.
 • Boşluğu kaldırmak için iki bitişik yüzü birbirine doğru uzatarak.
Ek fonksiyon:
 • Basitleştirilmemiş yüzeyleri analitik yüzeylere dönüştürür.
 • Onarılmış yüzleri, mümkünse, yüzey gövdesinin geri kalan kısmına örer.
 • Yüzey gövdesi kapalıysa (boşluk yoksa), gövdeyi bir katıya dönüştürür. Bu, iletişim kutusunda Tamam öğesine tıkladığınızda otomatik olarak yapılır.