Mesh Dosyalarını Alma

Mesh verileri içeren taranmış bir dosyayı SOLIDWORKS yazılımına ScanTo3D eklentisini kullanmadan içe aktarabilirsiniz. Yazılım dosyayı ve ilişkilendirilmiş mesh verisini bir katı veya yüzey gövdesine alır.

SOLIDWORKS yazılımı meshin kapalı olması şartıyla mesh dosyasından birden çok katı gövdeyi alabilir ve oluşturabilir. Mesh kapalı değilse Katı Gövde Olarak Al seçeneği, katı gövdeler olarak içe aktarılamayan tüm gövdeler için otomatik olarak yüzey gövdeleri oluşturur.

SOLIDWORKS'e grafik gövdeleri olarak aldığınız mesh dosyalarına kaplama ve görünümler uygulayabilirsiniz.

Dönüştürülmüş tarafları, dikeyleri ve taraf kenarlarını seçebilir ve referans alabilirsiniz. Ayrıca, meshi SOLIDWORKS'te mesh modelinin grafiksel görüntülemesine olanak tanıyan bir mesh BREP modeli olarak da muhafaza edebilirsiniz.

Yazılım, alınan grafik gövdelerini katı gövdeler ve yüzey gövdeleriyle birlikte de işleyebilir.

Mesh dosyalarını almak için:

 1. (Standart araç çubuğu) veya Dosya > öğesine tıklayın.
 2. iletişim kutusunun Dosya tipi alanında, Mesh Dosyaları (*.stl, *.obj;*.off;*.ply;*.ply2) öğesini seçin.
  Ayrıca, *.3MF ve *.wrl dosya formatlarını grafik gövdeleri, katı gövdeler ve yüzey gövdeleri olarak da alabilirsiniz.
 3. Seçenekler'e tıklayın.
 4. Sistem Seçenekleri iletişim kutusunda, Farklı al seçeneğini aşağıdakilerden birine ayarlayın:
  • Katı Gövde
  • Yüzey Gövdesi
  • Grafik Gövdesi
 5. Mesh gövdesi seçenekleri altında, bir katı gövde veya yüzey gövdesi için şu seçeneklerden birini veya her ikisini belirleyin ve Tamam öğesine tıklayın:
  • Tekli yüzlerle sınırlandırılmış mesh gövdeleri oluştur
  • Tarafları yüzlere grupla

   Tarafları yüzlere grupla öğesini seçerseniz yazılım, mesh taraflarını seçilebilen yüzlere gruplamaya çalışır.

 6. Sistem Seçenekleri iletişim kutusunda Tamam öğesine tıklayın.
 7. Ardından iletişim kutusunda, bir dosyaya gözatın ve öğesine tıklayın.
  Dosya alınır.
Bir mesh dosyasını HLR, HLV ve tel kafes görüntüleme modlarında görüntülediğinizde mesh dosyası, tarafları gösterir. Gölgeli ve kenarlı modunda, alınan mesh tarafları görüntüler.