Alma Tanılama PropertyManager'ı

Alma Tanılama, alınan modellerdeki sorunları onarır.

Alma Tanılama PropertyManager'ını açmak için:

Bir model açıkken, Alma Tanılama öğesine (Araçlar araç çubuğu) veya Araçlar > Hesapla > Alma Tanılama öğesine tıklayın.

 • PropertyManager'daki mesajlar, modelin durumu ve eylemlerin sonuçları hakkında bilgi verir.
 • Hatayı grafik alanında vurgulu olarak görmek için listelerden bir yüz veya boşluk seçin.
 • Araç ipuçları hatayı (örneğin, Kendiyle kesişen yüz) açıklar.
 • Yüz listesine yüzler ekleyerek, Tümünü İyileştirmeyi Dene işlevinin bunları basitleştirmesini sağlayabilirsiniz.

Bir modeli onarmak için:

 1. Tümünü İyileştirmeyi Dene öğesine tıklayın.
 2. Hata devam ediyorsa, önce hatalı yüzleri onarın. Listedeki bir yüze sağ tıklayın ve menüden seçin.
 3. Boşlukları en son onarın. Listedeki bir boşluğa sağ tıklayın ve menüden seçin.
 4. Tüm onarımla tamamlandığında öğesine tıklayın.

Problemi Analiz Et

Hatalı yüzler [n]

Hatalı yüzlerin sayısı bildirilir. Yüzler onarılırken, simge olarak değişir veya yüzler listeden kaldırılır ve sayı azalır. Listeye eklemek için grafik alanından bir yüz seçin. Yüz hatalı olmasa bile, tanılama işlemi yüzün geometrisini basitleştirebilir.

Yüz<n>. Hatalı yüzler sırayla numaralandırılır.

Bir yüze sağ tıkladığınızda, şunları seçebilirsiniz:

Yüzü Onar

Yüzü Sil

Bir yüzde onarılamayacak kadar çok sayıda hata varsa, yüzü silebilir ve boşluğa yeni bir yüz ekleyebilirsiniz.

Yüzü Tekrar Denetle

Yalnızca bu yüzü tanılar ve sonuçları görüntüler.

Sorun Ne?

İpucunu bir iletişim kutusunda görüntüler.

Seçime Yakınlaştır

Seçime Yakınlaştırmayı Ters Çevir

Hatalı yüzün karşı kenarına yakınlaştırır.

Renk

Seçilen bir yüzün rengini bir iletişim kutusunda düzenler.

Yüzü Listeden Kaldır

Yüzler arasındaki boşluklar [n]

Boşluklar sırayla numaralandırılır ve kenarların sayısı bildirilir.

Yüz<n>. Hatalı yüzler sırayla numaralandırılır.

Bir boşluğa sağ tıkladığınızda, şunları seçebilirsiniz:

Boşluğu İyileştir

Boşluğun etrafındaki yüzleri ayarlamaya çalışır veya boşluğa yeni bir yüz örmeye çalışır.

Boşluğu Kaldır

Boşluğa bitişik her yüzü kaldırır.

Seçime Yakınlaştır

Seçime Yakınlaştırmayı Ters Çevir

Boşluğun karşı kenarına yakınlaştırır.

Boşluk Kapayıcı

Boşlukları manüel olarak onarmaya yönelik, tutamaçlı bir araçtır. Boşluklar, dış sekmeleri içerebilir.

Alma Tanılama PropertyManager'ını Kullanma

Alma Tanılama PropertyManager'ının kullanımına ilişkin genel yaklaşım:

 1. Tümünü İyileştirmeyi Dene seçeneğine tıklayın.
 2. Yüzleri onarmak için, listedeki bir yüze sağ tıklayın ve bir komut seçin.
 3. Boşlukları onarmak için, listedeki bir boşluğa sağ tıklayın ve bir komut veya Boşluk Kapatma aracını seçin.

Boşluk Kapayıcıyı Kullanma

Boşluk Kapayıcı'yı kullanmak için:

 1. Listedeki bir boşluğa sağ tıklayın ve Boşluk Kapayıcı'yı seçin.
 2. Grafik alanında, boşluk kenarı tutamacını imleçle başka bir kenarın yanına (tutamaca değil) sürükleyin.

 3. Orijinal kenar yeşil renk aldığında, grafik alanına veya PropertyManager'a sağ tıklayın ve Boşluk Kapamayı Bitir'i seçin.