Geometri Alma

Parça belgelerine referans geometri olarak ACIS, CATIA CGR, IGES, Parasolid, Pro/Engineer, STEP, STL, VDAFS veya VRML dosyalarından yüzeyler, katılar, çizimler, eğriler ve grafik modeller (yalnızca CATIA CGR, STL veya VRML dosyaları) alabilirsiniz.

Başka bir uygulamadan geometri almak için:

  1. Bir parça belgesinde, Unsurlar araç çubuğunda Alınmış Geometri simgesine tıklayın veya Ekle > Unsurlar > Alınmış öğesine tıklayın.
    iletişim kutusu görüntülenir.
  2. İstediğiniz dosyaya gözatın ve öğesine tıklayın.
    ACIS, IGES, STEP, STL, VDAFS veya VRML dosyaları için, alma seçeneklerini ayarlamak üzere Seçenekler öğesine tıklayabilirsiniz. Pro/Engineer dosyaları için seçenekleri gösteren bir iletişim kutusu belirir.
    Bir veya birkaç unsur alınır ve Alınan unsurlar parçaya eklenir. Unsurlar, alınan dosyadaki koordinatlar kullanılarak orijine göre konumlandırılır.
    Yüzeyler referans geometri olarak alınırken, telkafes geometrisi ve eğriler yok sayılır.