Görsel Özellikleri Alma

SOLIDWORKS yazılımı, gelen renkleri analiz eder ve onları yeni bir SOLIDWORKS parçası veya montajına atarken birleştirir. Bu, dosyaları görünümleriyle aldığınızda oluşturulan görsel özelliklerin sayısını azaltır ve alınan modellerin yükleme zamanından kazandırır.

Analiz sonuçları şunlardır:

  • Alınan bir dosya bir gövdedeki her yüz için aynı renk tanımlarını içerdiğinde, yazılım, tek bir gövde görünümü oluşturur.
  • Dosya bir parçadaki her gövde için aynı renk tanımlarını içerdiğinde, yazılım, tek bir parça görünümü oluşturur.
  • Alınan bir montaj bir montajdaki her bileşen için aynı renk tanımlarını içerdiğinde, yazılım, tek bir montaj görünümü oluşturur.

Alınan dosyadaki unsurlarda tanımlanmış olan renkler, son modelde korunur.