Genel Alma Seçenekleri

Genel alma seçeneklerini ayarlamak için:

 1. (Standart araç çubuğu) veya Dosya > öğesine tıklayın.
 2. İletişim kutusunda, Dosya tipi değerini aşağıdakilerden birine ayarlayıp ardından Seçenekler öğesine tıklayın.
  • IGES (*.igs,*.iges)
  • STEP AP203/214 (*.step,*.stp)
  • ACIS (*.sat)
  • VDAFS (*.vda)
  • SLDXML (*.sldxml)
 3. Aşağıda açıklanan seçeneklerden birini belirleyin ve iletişim kutusuna dönmek için Tamam'a tıklayın.
  Seçenek Tanımlama
  Yüzey/katı objeleri

  Katıları oluşturmayı dene

  B-REP eşlemesi. Sınır gösterim (BREP) verilerini kullanarak modeli doğrudan haritalama topolojileriyle almayı dener. Genellikle bu mod, özellikle karmaşık modellerde dikme işleminden daha hızlıdır. Katıları oluşturmayı dene öğesini seçip B-REP eşlemesi öğesini seçmezseniz SOLIDWORKS uygulaması yüzeyleri katılara dikmeyi dener.

  Yüzeyleri dik

  Yüzey olarak alır ve yüzeyleri dikmeyi dener.

  Dikme

  Yüzey olarak alır ve yüzeylerin dikilmesini önler.

  Objeleri Birleştir (Inventor Parçası, SAT, STEP, IGES veya SLDXML için)

  Yüzeyleri dik veya Dikme öğesi seçildiğinde ayrılmış çizgileri (gereksiz geometri) korumak ve bir katı oluşturmak için.

  Serbest nokta/eğri objeleri

  Çizim olarak al

  Verileri 2B ve 3B çizim verileri olarak alır. Serbest eğriler alınırken kullanılması önerilir. Serbest noktalar ve 2B çizimler, 2B çizimler olarak alınır. 2B ve 3B eğriler, 3B çizimler olarak alınır.

  3B eğri olarak al

  Verileri 3B eğri verileri olarak alır. 2B ve 3B eğriler, eğri olarak alınır. Serbest noktalar ve 2B çizimler, 2B çizimler olarak alınır.

  Çoklu gövdeleri parça olarak al (yalnızca IGES, STEP, UG ve ACIS). Çoklu gövde parçasını bir montaj dosyasına ayrı bir parça belgesi olarak alır. İşareti kaldırıldığında, çoklu gövde parçasını çoklu gövdeler içerisindeki bir parça belgesi olarak alır.
  Tam obje denetimi yap ve hataları onar Hataları denetler ve onarır. Alma performansı daha yavaştır; çünkü yazılım model objelerini denetlemeye ve (mümkünse) onarmaya zaman harcar.
  Alma Tanılamayı otomatik olarak çalıştır (İyileştirme) Bir dosya alınırken Alma Tanılama otomatik olarak çalışır. İşareti kaldırıldığında, her alma işleminde Alma Tanılamayı çalıştırmak isteyip istemediğiniz sorulur.
  Eğri toleransını özelleştir Çok küçük objeli (en küçük değerler 1.0e-6 ila 1.0e-7 metre) modelleri alırken toleransı özelleştirir. İşareti kaldırıldığında, SOLIDWORKS düzgün şekilde içe aktarılamayacak kadar büyük olan iç tolerans ayarlarını kullanır ve bu küçük modelleri görüntüler. Kutuya bir tolerans değeri girin.
  Birim Alınan dosyanın ölçü birimini ayarlayın.

  Dosyanın belirttiği birim

  Alınan dosyanın ölçü birimini kullanır.

  Belge şablonunun belirttiği birim

  Araçlar, Seçenekler, Sistem Seçenekleri, Varsayılan Şablonlar altındaki SOLIDWORKS şablon dosyalarında belirtilen birimleri kullanın.

  IGES

  IGES seviyelerini göster

  IGES dosyasında eğriler veya farklı seviyeler (veya katmanlar) varsa IGES-Yüzeylere, Eğrilerde ve Seviyelerde iletişim kutusunu görüntüler.

  ADIM

  Harita konfigürasyon verisi

  STEP dosyası konfigürasyon verilerini ve geometrik verileri alır. Yalnızca geometrik verileri almak için işaretini kaldırın.

 4. Açılacak dosyayı seçin, ardından dosyayı SOLIDWORKS belgesi olarak içe aktarmak için öğesine tıklayın.