Yöntemsel

Görevler Çözümler
SOLIDWORKS ile oluşturulmuş modeller kullanmıyorken parçaları SOLIDWORKS'e içe aktarın. Başka bir uygulamadan SOLIDWORKS'e model içe aktarmak için İçe/Dışa Aktar araçlarını kullanın.
Alınan parçalardaki model geometrisinde yüzeyler arasındaki boşluklar gibi eksiklikler bulunabilir. SOLIDWORKS uygulamasında bu sorunlarla ilgilenmek için bir içe aktarma tanılaması aracı bulunur.
Modelde (içe aktarılmış veya SOLIDWORKS'te oluşturulmuş) draftsız yüzler bulunup bulunmadığını belirleyin. Yeterli draft sağlamak üzere yüzleri incelemek için Draft Analizi Tool_DraftAnalysis_View.gif aracını kullanın. Ek işlevde şunlar bulunur:

Yüz sınıflandırması

Pozitif draftlı renk kodlu yüz sayılarını, negatif draftlı yüzleri, yetersiz draftlı yüzleri ve iki taraftan ters açı yüzlerini görüntüler.

Dereceli geçiş

Her yüzde değiştikçe draft açısını görüntüler.

Ters açı alanlarını kontrol edin. Bir modelde kalıptan çıkarmayı engelleyen sıkışmış alanları bulmak için Tersaçı Analizi Tool_UndercutAnalysis_View.gif aracını kullanın.
Bu alanlar ters açı kabartması oluşturmak için “yan maça” denilen bir mekanizma gerektirir. Yan maçalar açıldığında kalıptan çıkar.
Modeli ölçeklendirin. Plastik soğuduğunda gerçekleşecek daralma faktörünü dikkate almak için modelin geometrisini Ölçeklendirme Scale aracıyla yeniden boyutlandırın. Garip şekilli parçalar ve cam dolgulu plastikler için doğrusal olmayan değerler belirleyebilirsiniz.
Ayrım yüzeyi oluşturmak için kullandığınız ayrım hatlarını seçin. Model etrafında tercih edilen ayrım hatlarını seçen Ayrım Hatları tool_Parting_Lines_Mold_tools.gif aracıyla ayrım hatları üretin.
Maça ve boşluk arasında sızıntı olmasını engellemek için kapatma yüzeyleri oluşturun. Olası delik kümelerini saptayın ve Kapatma Yüzeyleri Tool_Shut_Off_Surfaces_Mold_Tools.gif aracıyla otomatik olarak kapatın. Araç dolgu yok, teğet dolgu, temas dolgusu veya üçünün kombinasyonunu kullanarak açık delikleri doldurmak için yüzeyler oluşturur. Dolgu yok seçeneği kapatma yüzeylerini manuel olarak oluşturabilmeniz için bir veya daha fazla açık deliği dışarıda bırakmak için kullanılır. Sonra maça ve boşluğu oluşturabilirsiniz.
Kalıp ayırmayı oluşturabileceğiniz ayrım yüzeyini oluşturun.
Belirli modellerle, ayrım yüzeyinin kenarları boyunca kenetleme yüzeyleri oluşturmak için kurallı yüzey aracını kullanın.
Yüzeyleri daha önce oluşturulan ayrım hatlarından ekstrüze etmek için Ayrım Yüzeyi tool_Parting_Surfaces_Mold_tools.gif aracını kullanın. Bu yüzeyler kalıp boşluğu geometrisini kalıp maçası geometrisinden ayırmak için kullanılır.
Modele kenetleme yüzeyleri ekleyin. Kenetleme yüzeyleri için şu çözümleri uygulayın:
  • Daha basit modeller. Kalıp Ayırma tool_tooling_split_Mold_tools.gif aracının parçası olan otomatikleştirilmiş seçeneği kullanın.
  • Daha karmaşık modeller. Kenetleme yüzeyleri oluşturmak için Kurallı Yüzey tool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif aracını kullanın.
Ayrı maça ve boşluğa kalıp ayırma uygulayın. Maçayı ve boşluğu Kalıp Ayırma tool_tooling_split_Mold_tools.gif aracıyla otomatik olarak oluşturun. Kalıp Ayırma aracı maça ve boşluğu oluşturmak için ayrım hattı, kapatma yüzeyleri ve ayrım yüzeyleri bilgisini kullanır ve blok boyutlarını belirlemenize imkan sağlar.
Yan maçalar, kaldırıcılar ve kırpılmış itici pimler oluşturun. Bir maça unsuru oluşturmak üzere bir kalıp ayırma katısından geometri çıkarmak için Maça Tool_Core_Mold_Tools.gif öğesini kullanın. Ayrıca, kaldırıcılar ve kırpılmış itici pimler oluşturabilirsiniz.
Maçayı ve boşluğu şeffaf şekilde görüntüleyin, böylece içerideki modeli görebilirsiniz.
mold_design_ovw_tooling01.gif
Görünümü Düzenle aracıyla her objeye farklı renkler atayın. Görünümü Düzenle aracı, şeffaflık gibi optik özellikleri de manipüle eder.
Maçayı ve boşluğu ayrı olarak görüntüleyin.
mold_design_ovw_tooling02.gif
Gövdeleri Taşı/Kopyala Tool_Move_Copy_Bodies_Features.gif aracıyla maça ve boşluğu belirtilen uzaklıkta ayırın.