Bileşen Modelleri Oluşturma

Bireysel bir bileşen için bir SOLIDWORKS parça modeli oluşturabilirsiniz. CircuitWorks bileşen modellerini Bileşen Kitaplığı'na kaydeder.

CircuitWorks montaj oluşturduğunuz zaman da bileşen modelleri oluşturur.

Bileşen modeli oluşturmak için:

  1. Ağaç görünümünden bileşene gidin ve seçin.
    Bileşen Kitaplığında modeli olmayan bileşenler simgesiyle gösterilir.
  2. Bileşene sağ tıklayın ve Model Oluştur'u seçin.
    Bileşen Kitaplığında bu bileşen için bir model zaten varsa CircuitWorks ya üzerine yazmanızı ya da mevcut modeli kullanmanızı ister.
    CircuitWorks İlerleme bölmesi model oluşturulurken ilerleme durumunu gösterir.

SOLIDWORKS, tamamlanmış modeli görüntüler. CircuitWorks gelecekte kullanım için modeli Bileşen Kitaplığına kaydeder.