Eğri Sihirbazı PropertyManager'ı

Eğri Sihirbazı, nokta bulutu ve mesh dosyalarında sınır ve kesit eğrileri oluşturur.

Ayrıca ayrık eğri kümeleri tanımlayan nokta verilerini içeren .ibl, .igs, .txt ve .csv dosyalarını içe aktarabilir ve düzenleyebilirsiniz. Eğriler bir 3B çizimde oluşturulur ve SOLIDWORKS uygulamasında tamamen düzenlenebilir. Loft'lar ve sınır yüzeyleri unsurlarını kullanarak bu eğrilerden yüzeyler oluşturabilirsiniz.

Mesh/Bulut/Dosya

Mesh, alt mesh veya nokta bulutu seçin. Oluşturma Yöntemi altında Ayrı öğesini seçerseniz Gözat'a tıklayın ve bir .ibl, .igs, .txt ya da .csv dosyası seçin.

Oluşturma Yöntemi

Ayrı Aldığınız bir dosyadan bir ayrı eğri kümesi oluşturur. Bir .ibl, .igs, .txt ya da .csv dosyası seçin.
CSVfile_Curves.gif
Kesit Eğrisi Bir düzlem serisi kesişiminden veya bir mesh ya da nokta bulutundan kesit eğrileri oluşturur.
CurveWiz_Scurve.gif
Sınır Eğrisi Mesh sınırı boyunca bir eğri oluşturur. Sınır, sınır kenarları boyunca oluşur. ScanTo3D yalnızca sınır kenarları boyunca sınır eğrileri oluşturabilir. Mesh sınırını Mesh Hazırlık Sihirbazı'ndaki Düzleştirme PropertyManager ile düzleştirebilirsiniz. Video: Bir Mesh Sınırını Düzleştirme.
CurveWiz_Bcurve.gif

Kesit Düzlemi Parametreleri (Yalnızca Kesit Eğrileri)

PM_reverse_direction.gif Kesit Düzlemi Bir nokta çifti, düzlem veya mevcut bir eğri seçin (böylece buna dik kesit eğrileri oluşturabilirsiniz). Kesit eğrilerinin oluşturulduğu yönü değiştirmek için gerekirse Yönü Ters Çevir öğesine tıklayın.
Kesit Düzlemi için seçili iki nokta bir vektörü tanımlar

CurveWiz_SecPlane_Sel2Points.gif
Seçili Başlangıç Düzleminde Nokta select_vertex.png
Bir nokta çifti seçildiğinde, bir vektör de tanımlanmış olur. Yazılım, seçili Başlangıç Düzleminde Nokta select_vertex.pngöğesinden başlayarak vektöre dik olarak ara kesit düzlemleri oluşturur.
select_vertex.png Başlangıç Düzleminde Nokta Bir mesh tepe noktası, mesh üzerinde çizim noktası, eğri tepe noktası ya da model tepe noktası seçin.
PM_distance_nonum.gif Düzlem Uzaklığı Kesit Düzlemleri arasındaki uzaklığı ayarlar.
pattern_linear_count.png Ara Kesit Düzlemleri  

Oluşturma Parametreleri

İlk olarak Eğri Düzenleniyor'dan bir eğri seçmeli, ardından Eğri Sığdırma'yı ayarlamalı ya da Düzenleme Araçları'nı kullanarak eğri biçimini değiştirmelisiniz.

Eğri Sığdırma

Eğri Sığdırma Eğri sığdırma toleransını ayarlar. Eğri sığdırmayı mesh veya buluta daha sıkıca yerleştirerek daha fazla tepe noktası veya nokta örneklemek için kaydırıcıyı sola taşıyın. Eğri sığdırmayı gevşetmek için sağa taşıyın.

Video: Eğri Sığdırma Toleransını Ayarlama Örnek, kaydırıcıyı soldan sağa taşırken eğrinin gevşetildiğini gösterir.

Eğri Düzenleniyor Kesit veya sınır eğrilerini listeler. Listeden bir eğri seçin, ardından Eğri Sığdırma'yı ayarlayın ya da Düzenleme Ayarları'nı kullanarak eğrinin şeklini değiştirin.

Düzenleme Araçları

Seçtiğiniz noktalar ve tepe noktaları eğri düzlemine geri yansıtılır. Nokta Ekle PM_AddPoint_CurveWiz.gif kullanılan örnek: Video: Eğri Düzlemine Noktalar Yansıtma.
PM_AddPoint_CurveWiz.gif Nokta Ekle (Yalnızca kesit eğrileri.) Eğri konumunu iyileştiren noktalar ekler. Eğri belirleyen noktalar eklemek için mesh tepe noktalarını seçin.

Video: Bir Eğriyi İyileştirmek için Noktalar Ekleme

PM_DeletePoint_CurveWiz.gif Noktayı Sil Eğri oluşturmak için kullanılan noktaları siler. Taranan verideki gürültüyle ilgili noktaları veya tepe noktalarını kaldırarak, tasarımcının amacını daha doğru şekilde yansıtan bir eğri oluşturabilirsiniz.

Eğri Düzenleniyor'da bir eğri seçin, Noktayı Sil PM_DeletePoint_CurveWiz.gif öğesine tıklayın ve ardından eğriyi iyileştirmek için mesh tepe noktalarında oluşturulmuş olan silinecek noktaları seçin. Noktaları silmek, eğrinin şeklini değiştirir.

Video: Eğriyi İyileştirmek için Noktalar Silme

PM_BreakCurve_CurveWiz.gif Eğriyi Kopart Eğride, iki eğrinin birbirine bağlandığı kopma noktalarını ekler ve gösterir. Kopma noktalarındaki bağlantıyı Temas, Teğet veya Düz (sürekli eğrilik) olarak ayarlayabilirsiniz.

Video: Bir Eğimdeki Kopma Noktalarını Değiştirme Örnekte Temas durumundan Teğet ve Düz durumuna değişen kopma noktası gösterilmektedir.

PM_TrimCurve_CurveWiz.gif Eğri Kırp (Yalnızca kesit eğrileri). Seçili eğriyi kırpar.

Video: Bir Eğriyi Kırpma