Sapma Analizi PropertyManager'ı

Mesh'e referansta bulunarak oluşturulan mesh ve diğer objeler arasındaki sapmaları göstermek için Sapma Analizi PropertyManager'ını kullanın.

Renkli mesh görünümleri ve renkli sırtlar sapmayı gösterir. Özel sapma değerleri için sapmanın üstünde durun. Detaylı bir sapma raporu kaydedebilirsiniz.

Analiz Tipi

  Yüzeyden mesh'e sapma Mesh üzerindeki renkli bir görünüm, çıkarılan yüzey ve mesh arasındaki sapmayı gösterir. Yazılım, mesh'teki her köşe için yüzeye dik olan en yakın noktayı hesaplar. DevAnlys_Surf.gif
  Eğriden mesh'e sapma Eğri boyunca görülen renkli sırtlar, eğri üzerindeki örnek noktalarla yansıtılmış noktalar arasındaki sapmayı gösterir. DevAnlys_Curve.gif
  Mesh'ten mesh'e sapma Çalışan başka bir mesh oluşturmak amacıyla referans olarak kullanmak için orijinal bir mesh yapın. Çalışan mesh'in tolerans içinde kaldığından emin olmak için orijinal mesh'i ölçün. DevAnlys_Mesh.gif

Analiz Parametreleri

PM_Mesh.gif Mesh veya alt mesh Sapmayı analiz edeceğiniz mesh'i seçin.
surface.png, select_edges.png, PM_Mesh.gif Yüzeyler, Eğriler, Kaynak mesh veya alt mesh Sapmayı analiz edeceğiniz seçili Mesh veya alt mesh'ten objeleri seçin.
pattern_linear_count.png Duyarlılık Kullanılan örnek noktaların sayısını belirler. Ayrıca eğriler için gösterilen sırtların sayısını da kontrol eder.
dim_lin_d1.png Üst sınır Sapma için üst sınırı belirler.
Alt sınır (Eğriden meshe sapma için mevcut değildir.) Sapma için alt sınırı belirler.
  Hesapla Sapma analizini gösterir.
  Rapor Sapma analizi raporunu .txt dosyası olarak kaydeder.

Sapma Analizi

Sapma analizi görünümünde kullanılan renkleri belirler. Yazılım, alt ve üst arasındaki değerleri sürekli değişen renkler halinde grafik olarak gösterir. Sınırların altında ya da üstünde olan değerler grafikte tek bir renk ile gösterilir.