AEC'ye Ver - Adım 2: Tutmak İçin

Unsurları manuel olarak kaldırdığınızda kaldırılabilecek olan montaj delikleri gibi unsurları tutmak için AEC'ye Ver sihirbazındaki Adım 2: Tutma ekranını kullanın.

AEC'ye Ver sihirbazının Adım 2: Tutmak İçin ekranını görüntülemek için:

  1. Araçlar > AEC'ye Ver öğesine tıklayın.
  2. Tür ve Oryantasyon ekranını tamamlayın ve öğesine tıklayın.
  3. Dışarı Aktarma Ayrıntılarını Belirtin ekranında, Hedef Model Ayrıntılarını Belirle için Özel öğesini seçin ve öğesine tıklayın.
  4. Adım 1: Bileşenler ekranını tamamlayın ve bir sonraki sihirbaz ekranına geçmek için öğesine tıklayın.

Tutulacak unsurlar

Tutulacak unsurlar Daha az detaylı modelde tutulacak unsurları belirtir. Defeature aracının kaldırabileceği unsurları tutmak üzere seçin. Seçebileceğiniz öğeler şunları içerir:
  • Alt Montajlar
  • Parts
  • Montaj unsurları ve bastırılmış unsurlar dahil unsurlar
  • Referans Geometrisi
  • Tesisat Noktaları
  • Çizimler

Oto-Seç

(İsteğe bağlı). Delik unsurlarının seçimini kolaylaştıran araçlar sunar. Bir yöntem seçmek için simgesini tıklayın.

Tüm delikleri seç Modeldeki tüm delikleri seçer ve Tutulacak Unsurlar'a ekler.
Aralarındaki delikleri seç Belirttiğiniz aralıktaki delikleri seçer ve Tutulacak Unsurlar'a ekler. Seçilecek delik boyutu aralığını belirtin:

Minimum Değer

Maksimum Değer

Kesit Görünümü

İç bileşenleri görüntüleyip seçin.

  Referans kesit düzlemi/yüzü Modelden kesit almak için kullanılacak düzlem veya yüzü belirler. Kesit görünümü oluşturmak için bir düzlem veya yüz seçin ya da Ön , Üst veya Sağ öğesine tıklayın. Kesit Yönünü Ters Çevir öğesi kesme yönünü değiştirir.
Öteleme Uzaklığı Kesiti, belirtilen mesafede referans düzleminden öteler.
X Rotasyonu Kesit düzlemini X ekseni boyunca döndürür.
Y Rotasyonu Kesit düzlemini Y ekseni boyunca döndürür.