Bir Sütun için Denklem Oluşturma

Montaj Görselleştirmede bileşen dosyalarında tanımlanmış özel özellikleri içeren denklemler oluşturabilirsiniz.

 1. Montaj Görselleştirme sekmesinde , sütun üstbilgisinin sağındaki oka tıklayın.
 2. Daha Çok seçeneğine tıklayın.
 3. İletişim kutusunda:
  1. Denklem alanını etkinleştirmek için Formül Kullan 'ı seçin.
  2. Sütun üstbilgisi alanında, hesaplanan değer için bir ad girin.
 4. Denklem alanında , aşağıdakilerden birini yaparak denklemi tanımlayın:
  • Özellikler alanından sayısal öğeler seçin.
  • Sayılar girin.
  • , ve gibi işlemciler girin.
  Kullanılabilir özellikler ve işlemciler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Özel Sütun İletişim Kutusu.
 5. Tamam seçeneğine tıklayın.
  Tanımladığınız Sütun üstbilgisi, sütunun en üstünde görünür ve her bileşen için hesaplanan değer listede görünür.