Skrýt obsah

3D skica

Pomocí 3D skici můžete určit osu trasy.

Když přetáhnete přírubu nebo jinou koncovou tvarovku do sestavy, vytvoří se nová podsestava a automaticky se otevře 3D skica. 3D skicu také můžete otevřít ručně, jsou-li tvarovky již v sestavě.

Klepněte pravým tlačítkem na bod spojení (BodStyku) a vyberte Začít trasu.

Načrtněte trasu. Klepněte na Přímku Tool_Line_Sketch.gif na panelu nástrojů Skici. Pro ohebné trubky a elektrické kabely použijte Přímku Tool_Line_Sketch.gif nebo Splajn Tool_Spline_Sketch.gif na panelu nástrojů Skici. Vytvořte zaoblení ve skice v místech, kde jsou potřebné kolenové tvarovky nebo ohyby.
  • Pokud je zapnutá možnost Automaticky vytvořit zaoblení skici, zaoblení budou přidána v průsečících automaticky. Výchozí poloměr zaoblení je určen poloměrem ohybu nebo kolena zadaným ve správci PropertyManager Vlastnosti trasy na začátku trasy.
  • Chcete-li přidat zaoblení skici ručně (když například potřebujete jiný poloměr ohybu než výchozí), použijte nástroj ZaoblitTool_Sketch_Fillet_Sketch.gif na panelu nástrojů Skica.

Klepnutím na klávesu Tab přepnete mezi rovinami skici.

V 3D skice můžete přidat kóty a většinu vztahů pomocí stejných metod jako v 2D skice.

Při úpravě trasy můžete přetahovat i jiné součásti. Například můžete vkládat také trubky, trubice a elektrické součásti, rozdělit trasu, přidávat tvarovky a narovnávat trasy elektrického vedení a použít funkci Automaticky trasovat pro rychlé vytváření jednoduchých tras.

Při opuštění pohledu součásti se podsestava trasy uloží.

Chcete-li upravit skicu, ve stromu správce FeatureManager klepněte pravým tlačítkem na Součást trasy a vyberte možnost Upravit trasu.

Další informace o práci s 3D skicami jsou k dispozici v 3D skicování v nápovědě online SolidWorks nebo v Kurzu 3D skicování.Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   3D skica
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.