Menedżer właściwości PropertyManager Tabela konfiguracji

Możemy wybrać ustawienia tabeli konfiguracji kiedy wstawiamy tabelę konfiguracji.

Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:

W dokumencie części lub złożenia kliknąć Tabela konfiguracji (pasek narzędzi Narzędzia) lub Wstaw > Tabele > Tabela konfiguracji.

Źródło

Puste Wstawia pustą tabelę konfiguracji do której samodzielnie wstawiamy parametry.
Auto-utwórz Automatycznie tworzy nową tabelę konfiguracji, ładuje wszystkie skonfigurowane parametry i ich skojarzone wartości z części lub złożenia.
Z pliku Odwołuje się do tabeli Microsoft Excel. Należy kliknąć Przeglądaj, aby odnaleźć tabelę.

Połącz z plikiem

Łączy tabelę konfiguracji z modelem. Kiedy tabela konfiguracji jest połączona, jakiekolwiek zmiany w tabeli dokonane poza SOLIDWORKS są odzwierciedlone w modelu SOLIDWORKS i odwrotnie.

Regulacja edycji

Zezwalaj aby edycja modelu aktualizowała tabelę konfiguracji Jeśli zmienimy model, zmiany są aktualizowane w tabeli konfiguracji.
Blokuj edycje modeli, które aktualizowałyby tabelę konfiguracji Nie możemy zmieniać modelu, jeśli zmiany te aktualizowałyby tabelę konfiguracji.

Opcje

Nowe parametry Dodaje nową kolumnę do tabeli konfiguracji, jeśli do modelu dodany jest nowy parametr.
Nowe konfiguracje Dodaje nowy wiersz do tabeli konfiguracji, jeśli do modelu dodana jest nowa konfiguracja.
Ostrzegaj przy aktualizacji tabeli konfiguracji Ostrzega, że tabela konfiguracji zostanie zmieniona w oparciu o parametry aktualizowane w modelu.
Włącz rozwijane listy w komórkach Pozwala komórkom zawierać rozwijane listy z wieloma wpisami. Po włączeniu rozwijanych list w każdej komórce zostanie wyświetlona strzałka.