Edycja tabeli konfiguracji

Kiedy używamy tabelę konfiguracji w oprogramowaniu SOLIDWORKS, ważne jest prawidłowe formatowanie tabeli.
  1. W menedżerze konfiguracji ConfigurationManager kliknąć prawym przyciskiem myszy Tabelę konfiguracji i wybrać polecenie Edytuj tabelę lub Edytuj tabelę w nowym oknie.
    W oknie pojawi się arkusz. (Jeżeli wybrano opcję Edytuj tabelę w nowym oknie,arkusz zostanie otwarty w oddzielnym oknie Excel.)
  2. Poddać tabelę edycji zgodnie z potrzebami. Można zmieniać wartości parametrów w komórkach, dodawać wiersze dla kolejnych konfiguracji, a także dodawać kolumny sterujące dodatkowymi parametrami.
    Ponieważ tabele konfiguracji pojawiają się na rysunkach, możemy zmieniać ich wygląd w czasie edycji w dokumentach modeli. Możemy edytować format komórek używając funkcji programu Excel do modyfikacji czcionek, wyrównania, krawędzi i tak dalej.
  3. Kliknąć na zewnątrz tabeli, aby ją zamknąć. (Jeżeli pracujemy z tabelą konfiguracji w oddzielnym oknie, należy kliknąć Plik > Zamknij).
  4. Jeżeli otrzymamy potwierdzającą wiadomość, że tabela konfiguracji wygenerowała nowe konfiguracje, należy kliknąć OK.
    Konfiguracje zostaną zaktualizowane, aby odzwierciedlić zmiany.