Szacowanie kosztów złożeń w trybie płaskiego drzewa

Aby oszacować koszt złożenia:

 1. Po otwarciu złożenia kliknąć Narzędzia > Aplikacje SOLIDWORKS > Costing.
 2. W okienku zadań Kalkulacja kosztów, w części Szablony kalkulacji kosztów w polu Szablon główny należy wybrać szablon.
 3. W obszarze Lista części wykonać następujące czynności:
  1. Kliknąć Płaskie drzewo.
  2. Wybrać części dla:
   • Koszt do obliczenia
   • Koszt zdefiniowany
  Użyć opcji Typ szacowania kosztów, aby zmienić kategorię części. Można ręcznie zdefiniować koszty w obszarze Typ szacowania kosztów dla kupowanych części, aby zastąpić koszty wstępnie zdefiniowane.
 4. Aby określić lub zmienić koszt wstępnie zdefiniowany, wybrać część w obszarze Koszt zdefiniowany oraz wskazać typ kosztu.
 5. Wybrać części w obszarze Części z biblioteki Toolbox i wybrać jedną z następujących opcji:
  Termin Definicja
  Wyklucz Wyklucza wybrane obiekty z obliczeń kosztów.
  Uwzględnij Dołącza wybrane obiekty do obliczeń kosztów.
 6. Kliknąć polecenie Rozpocznij szacowanie kosztów.
  Zaleca się, aby dla każdej części w złożeniu kalkulować koszty oddzielnie, ponieważ pozwoli to dostosować konkretne szczegóły produkcji. Można zapisać część z danymi dotyczącymi kalkulacji kosztów, a następnie uruchomić kalkulację kosztów Costing w odniesieniu do złożenia. Po kliknięciu przycisku Anuluj podczas operacji kalkulacji kosztów dla dużego złożenia przerwanie procesu może wymagać więcej czasu.