Skrýt obsah

PropertyManager Pohled Modelu/Předurčený/Prázdný/Výkresu

Jak otevřít správce PropertyManager:

 • Vložte do výkresu nebo v něm vyberte Pohled modelu,, Předurčený pohled nebo Prázdný pohled.
 • Přetáhněte model obsahující pohledy popisu do výkresu.

Dostupné vlastnosti závisí na typu pohledu, který jste zvolili.

Díl/sestava pro vložení

V nabídce Otevřít dokumenty vyberte dokument, nebo klepněte na Vyhledat.

Miniaturní náhled

Zobrazí náhled modelu vybraného v nabídce Otevřít dokumenty.

Možnosti

Použít příkaz při tvorbě nového výkresu. Dostupný při vkládání modelu do nového výkresu. Při každém vytvoření nového výkresu se objeví PropertyManager Pohled modelu, pokud ovšem neklepnete na Vytvořit výkres z dílu/sestavytool_Make_Drawing_Standard.gif.
Automaticky začít průmět Umožní vám vložit průměty modelu po vložení pohledu modelu.

Možnosti importu

Importovat popisy Vyberte možnost Importovat popisy,, pokud chcete importovat všechny vybrané typy popisů z odkazovaného dílu do sestavy.
Nastavte možnosti importu popisů:
 • Popisy designu
 • Popisy DimXpert
 • Včetně položek ze skrytých prvků

Možnosti referenční konfigurace

PM_config_Named_View.gif Název konfigurace Umožňuje změnit konfigurace pohledu výkresu.
  Vybrat těla Umožní vám vybrat těla vícetělového dílu, abyste je mohli zahrnout do pohledu výkresu. Pro rozvinuté tvary vícetělových plechových dílů můžete použít jedno tělo na jeden pohled.
  Zobrazit v rozloženém stavu V sestavách a vícetělových dílech, které obsahují rozložený pohled, vyberte zobrazení pohledu výkresu v rozloženém stavu.

Přejmenovat konfiguraci

Jen pro rozvinuté tvary plechů.

Nový název Můžete upravit název konfigurace rozvinutého tvaru (který se objeví pod názvem konfigurace modelu ve správci ConfigurationManager modelu) v poli.
Aktualizovat Klepnutím aktualizujete název konfigurace v správci PropertyManager Pohled modelu a ve správci ConfigurationManager modelu.

Orientace

  Vytvořit několik pohledů Umožňuje vybrat vložení více pohledů.
  Orientace pohledu Zobrazí standardní orientace pohledu modelu:
 • pm_orient_top.gifHorní
 • pm_orient_front.gifPřední
 • pm_orient_right.gifPravý
 • pm_orient_left.gifLevý
 • pm_orient_bottom.gifDolní
 • pm_orient_back.gifZpět
 • pm_orient_isom.gifIzometrický
  Popisový pohled Zobrazí pohledy popisu, pokud byly vytvořeny v modelu.
PM_orientation.gif Více pohledů Zobrazí další pohledy, jako například Aktuální pohled modelu (je-li model právě otevřen), *Trimetrický,*Dimetrický.
  Náhled (K dispozici, když není vybrána možnost Vytvořit několik pohledů). Zobrazí náhled modelu při vkládání pohledu.

Stav zobrazení

Jen pro sestavy. Zvolte stav zobrazení sestavy, který má být umístěn do výkresu.

Stav zobrazení skrýt/zobrazit display_pane_column_hideshow.gif je podporován všemi styly zobrazení. Ostatní stavy zobrazení (režim zobrazení display_pane_column_display_mode.gif, barva display_pane_appearance.gif atd.) jsou podporovány pouze styly Stínovaný s hranami Tool_Shaded_With_Edges_View.pngStínovaný Tool_Shaded_View.png.

Poznámky ohybu

Jen pro rozvinuté tvary plechů. Zobrazení poznámek ohybu.

PM-bend-direction.gif Směr ohybu Zobrazení směru ohybu.
PM-supplementary-angle.gif Vedlejší úhel Zobrazení vedlejšího úhlu ohybu.
PM-complementary-angle.gif Doplňkový úhel Zobrazení doplňkového úhlu ohybu.
PM-bend-radius.gif Poloměr ohybu Zobrazení poloměru ohybu.
PM-bend-order.gif Pořadí ohybů Zobrazení pořadí ohybů.
PM-bend-allowance.gif Přídavek na ohyb Zobrazení přídavku na ohyb.

Zobrazení rozvinutého tvaru

Jen pro rozvinuté tvary plechů.

PM_angle.gif Úhel Umožní vám zobrazit výkres pod zadaným úhlem.
  Obrátit pohled Vodorovně obrátí pohled.

Vložit model

Pouze pro předurčené pohledy. Vyberte model ze seznamu modelů v položce Díl/Sestava. Zde jsou zobrazeny všechny modely otevřené v konkrétní relaci SOLIDWORKS, nebo ve stávajícím výkresu. Můžete také klepnout na Vyhledat a vyhledat soubor modelu.

Styl zobrazení

K dispozici pouze tehdy, je-li možnost Kvalita zobrazení pro nové pohledy pro nové pohledy nastavena na Konceptovou kvalitu. Vyberte možnost Vysoká kvalita nebo Konceptová kvalita a zadejte tak kvalitu zobrazení modelu.

tool_Wireframe_View.pngDrátový režim Zobrazí všechny hrany
Tool_Hidden_Lines_Visible_View.pngSkryté hrany viditelné Displays visible and hidden edges as specified in Line Font Options.
Tool_Hidden_Lines_Removed_View.pngSkryté hrany odstraněné Displays only edges that are visible at the chosen angle; obscured lines are removed.
Tool_Shaded_With_Edges_View.pngStínovaný s hranami Displays items in shaded mode with hidden lines removed. Můžete si určit barvu hran a nastavit, zda chcete používat určenou barvu nebo jinou barvu než je barva modelu nastavená v poli Možnosti barev systému.

Vysoká kvalita nebo Konceptová kvalita je k dispozici při výběru Stínovaný s hranami. Volbou Vysoká kvalita a Stínovaný s hranami zabráníte zobrazování vzdálených hran u blízké plochy modelu.

Tool_Shaded_View.pngStínovaný Stínovaný – položky jsou zobrazeny ve stínovaném režimu.

Měřítko

Vyberte měřítko pro pohled výkresu.

Typ kóty

Určete Typ kóty.

Zobrazení kosmetického závitu

Následující nastavení přepíšou možnost Zobrazení kosmetického závitu v nabídceMožnosti Tool_Options_Standard.gif > Vlastnosti dokumentu > Detailování.

Vysoká kvalita Zobrazí přesné styly čar a ořezání v kosmetických závitech. Je-li kosmetický závit jen částečně viditelný, Vysoká kvalita zobrazí jen viditelnou část (zobrazí přesně, co je a není viditelné.)
Když je zvolena možnost Vysoká kvalita, sníží se výkon systému při použití kosmetických závitů. Doporučujeme proto, abyste tuto možnost zrušili až do doby, než dokončíte umístění všech popisů.
Konceptová kvalita Zobrazí kosmetické závity s méně detaily. Je-li kosmetický závit jen částečně viditelný, Konceptová kvalita zobrazí celý prvek.

Uložit pohled jako

Rozbalíte-li položku Uložit pohled jako, můžete uložit pohled výkresu jako soubor Dxf nebo Dwg. Případně můžete přetažením manipulátoru bodu block_Base_Point.gif nastavit počátek v souboru a kliknout na možnost Uložit pohled jako DXF/DWG Tool_Save_As_Standard.gif. Nastavte možnosti v okně ..
Exportovat pouze geometrii modelu ignoruje jiné popisy skici, které jsou přidruženy k vybranému pohledu.

Další vlastnosti

Určete Vlastnosti pohledu výkresu.Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   PropertyManager Pohled Modelu/Předurčený/Prázdný/Výkresu
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.