Skrýt obsah

Odvozování

Při odvozování se zobrazují vztahy v podobě tečkovaných čar, ukazatele a zvýrazněných položek, jako jsou například koncové a středové body.

Uchopovací čáry, ukazatel, zachycení skici a vztahy graficky zobrazí vzájemný vliv stávajících entit.

Uchopovací čáry

Zobrazí se uchopovací čáry, které udávají vztahy mezi ukazatelem a stávajícími entitami skici (nebo geometrie modelu). Když se ukazatel přiblíží k zvýrazněným značkám jako např. středovým bodům, uchopovací čáry vás vedou vzhledem k existujícím entitám skici.

Video: Odvozování

Ukazatele

Zobrazení ukazatele označuje moment, kdy se ukazatel přesune nad geometrický vztah (například průsečík), aktivní nástroj (čára nebo kružnice) a kóty (úhel a poloměr oblouku). Pokud ukazatel zobrazuje vztah (například pro vodorovný vztah) a pokud v průběhu zobrazení tohoto vztahu klepnutím akceptujete entitu skici, přidá se tento vztah automaticky do dané entity.

Středový bod se zvýrazní a ukazatel naznačuje, že na jeho aktuální pozici je možné vytvořit stejnolehlý vztah . Středový bod změnil barvu a ukazatel naznačuje, že středový bod byl rozpoznán .

Video: Odvození ukazatelů

Automatické vztahy můžete vypnout. Klepněte na možnost Nástroje > Nastavení skici > Automatické vazby.
Vztahy nejsou zobrazeny, pokud políčko Zapnout zachytávání není zaškrtnuto. Při zrušení zaškrtnutí políčka Zapnout zachytávání je zároveň zrušeno zaškrtnutí políčka Automatické vztahy.

Zachytávání skici

Ve výchozím nastavení je zachytávání skici zapnuto. Ikony zachytávání skici se zobrazí v průběhu skicování. Chcete-li vypnout zachytávání skici, klepněte na položku nabídky Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Vztahy/zachycení a zrušte zaškrtnutí políčka Zapnout zachytávání.

Rychlá zachytávání můžete použít k zobrazení jednotlivých zachycení skici, přestože políčko Zapnout zachytávání není zaškrtnuto. Rychlá zachycení se zaměřují na jednu určitou operaci, když je aktuální nástroj skici aktivní. Chcete-li použít rychlá zachytávání, klepněte pravým tlačítkem v aktivní skice, vyberte Rychlá zachytávání a zvolte odpovídající Zachytávání skici.

Video: Zachytávání skici

Vazby

Kromě Zachytávání skici můžete zobrazit ikony znázorňující vztahy mezi entitami skici. Entity při skicování zobrazí ikony znázorňující Zachycení skici. Jakmile klepnutím dokončíte entitu skici, vztahy se zobrazí. Tyto vztahy zobrazíte výběrem položky Zobrazit > Vztahy skici.

Video: VazbyVyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Odvozování
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.