Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Uživatelské rozhraníUživatelské rozhraní
Expand Základy SOLIDWORKSZáklady SOLIDWORKS
Expand Přestup z 2D na 3DPřestup z 2D na 3D
Expand SestavySestavy
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Přehled aplikace SOLIDWORKS Costing
Jak aplikace Costing funguje
Zjednodušení odhadu nákladů
Možnosti nástroje Costing
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Vyhodnocení nákladů na opracovaný dílVyhodnocení nákladů na opracovaný díl
Panel úloh Obrábění
Podokno úloh Odlitky
Podokno úloh Plasty
Panel úloh 3D tisk
Nástroj CostingManager pro obrobené díly
Expand Šablony obráběníŠablony obrábění
Expand Vlastní operace pro obráběné dílyVlastní operace pro obráběné díly
Vlastní těla polotovarů v obrobených dílech
Úpravy operací obrábění
Přesunutí nákladů na přípravu obrábění do různých operací přípravy
Výběr nástroje pro obrábění
Převedení kruhových tras řezu na vrtané díry
Expand Prvky objemů Prvky objemů
Expand Kalkulace nákladů na vícetělové dílyKalkulace nákladů na vícetělové díly
Expand Náklady na svaryNáklady na svary
Expand Podokno úloh nástroje CostingPodokno úloh nástroje Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Čidla nástroje Costing
Expand Vytváření zprávVytváření zpráv
Přidání informací pro kalkulaci nákladů k vlastnostem souboru
Odstranění informací aplikace Costing z dílu
Vytvoření šablony na kalkulaci nákladů s omezeným přístupem
Generování kusovníků nástroje Costing
Řešení potíží
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Designové studie v SOLIDWORKSDesignové studie v SOLIDWORKS
Expand Detailování a výkresyDetailování a výkresy
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Datová komunikace SLDXMLDatová komunikace SLDXML
Expand Import a exportImport a export
Expand Zobrazení modeluZobrazení modelu
Expand Navrhování foremNavrhování forem
Expand Studie pohybuStudie pohybu
Expand Díly a prvkyDíly a prvky
Expand Vyznačení trasyVyznačení trasy
Expand Plechové dílyPlechové díly
Expand Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SkicováníSkicování
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerováníTolerování
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand SvařováníSvařování
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Řešení potížíŘešení potíží
Pojmy
Skrýt obsah

Panel úloh Obrábění

Nastavení vstupních hodnot pro určení nákladů na výrobu jednotělového obráběného dílu v podokně úloh nástroje Costing.

Metoda

Obrábění

Šablona

Zvolte výchozí šablonu pro typ dílu.

Šablona pro obrábění Nastaví stávající šablonu pro obrábění.
Spustit editor šablon Spustí Editor šablon kalkulace nákladů, kde je možné vytvářet a upravovat šablony kalkulace nákladů.

Materiál

Třída Nastavuje třídu materiálu podle materiálu, který byl nastaven pro díl. Pokud je materiál u dílu již použit, vybírá se třída automaticky.
Název Nastavuje materiál podle materiálu dílu. Pokud je materiál u dílu již použit, vybírá se třída automaticky.
Nastavit materiál Nastaví vlastnosti materiálu SOLIDWORKS pro danou kombinaci Třídy a Názvu materiálu.
Náklady na materiál Zobrazí náklady, které jsou pro materiál ve zvolené tloušťce definovány v šabloně. Pokud Náklady na materiál nahradíte, zobrazí se textové pole žlutě a můžete případně klepnout na možnost Obnovit výchozí.

Tělo polotovaru

Typ
Výběr těla polotovaru má zásadní význam. Určuje totiž typ operací obrábění, které budou nutné pro odstranění materiálu z dílu.
Vyberte jednu z následujících možností:

Bloky

Zobrazuje odhady nákladů na výrobu dílu z bloku materiálu. Vyberete-li možnost Blok, bude software předpokládat, že hotový díl vznikne frézováním a vrtáním. Počáteční rozměry bloku jsou určeny pro nejmenší možný blok obklopující model.

Deska

Zobrazuje odhady nákladů na výrobu dílu z desky polotovaru. Vyberete-li možnost Deska, bude software předpokládat, že pro výrobu výsledného dílu bude použita kombinace 2D obráběcích operací (řezání vodní tryskou, laserem nebo plazmou) a operací frézování a vrtání. Průchozí řezy a řezy definující vnější hranice dílu jsou řezány pomocí 2D metody řezání, tj. vodní tryskou, laserem nebo plazmou. Slepé geometrické útvary, např. kapsy, zkosení nebo díry, jsou řezány pomocí operací frézování nebo vrtání.

Velikost polotovarové desky je dána největší plochou v dílu. Vyberete-li možnost Deska, zobrazí se Velikost desky a její Tloušťka ze šablony. Pokud žádná z hodnot tloušťky v šabloně neodpovídá tloušťce dílu, vybere se nejbližší hodnota tloušťky ze šablony a zobrazí se ikona varování CM_warning_exlamation_point.gif označující, že se tloušťky liší.

Válec

Zobrazuje odhady nákladů na výrobu dílu z polotovaru válce. Vyberete-li možnost Válec, bude software předpokládat, že hotový díl vznikne soustružením, frézováním a vrtáním. Válcové oblasti se vytvoří soustružením, zatímco další geometrické tvary, např. kapsy, zkosení nebo díry, jsou řezány pomocí operací frézování nebo vrtání. Polotovar válce používá nejmenší možný odpovídající průměr obklopující model.

Vlastní

Poskytuje odhad nákladů na základě výroby dílu z konfigurace aktuálního dílu nebo z importovaného těla polotovaru. Například, můžete vypočítat náklady na importovanou geometrii, například obrobený odlitek. Vyberete-li možnost Vlastní, vyberte v části Vybrat tělo polotovaru položku Konfigurace a vyberte konfiguraci dílu nebo zvolte Referenční díl a vyhledejte díl k použití pro kalkulaci nákladů. V části Informace o nákladech vyberte některou možnost:

Uložená data kalkulace nákladů Zobrazí náklady na díl nebo konfiguraci, které již byly vypočteny a uloženy v modulu Costing.
Svazek Zobrazí objem materiálu. Použije náklady na materiál ze šablony a k výpočtu nákladů na materiál použije objem importovaného materiálu.
Vlastní náklady Umožní vám zadat vlastní hodnotu pro náklady na materiál.

Zadejte specifickou velikost (Platí pro těla polotovarů typu BlokVálec.) Pro Blok nastavuje rozměry bloku X, YZ s cílem přidat polotovar tak, aby jeho plochy co nejpřesněji odpovídaly modelu. Pro Válec nastavuje D (průměr) a L (délku) válce.
Poloha (Platí pro polotovary typu BlokVálec v případě, že je vybrána možnost Zadat určitou velikost a přidáte polotovar tak, aby jeho plochy co nejpřesněji odpovídaly modelu.) Nastavuje hodnoty odsazení (pro Blok: -X, -Y, -Z+X, +Y, +Z pro Válec: -L, +L, D). Tato možnost neovlivňuje celkové rozměry polotovaru. Pokud například změníte rozměr bloku X ze 100 mm na 120 mm, nastaví se hodnoty -X+X na 10 mm, které lze upravovat. Pro válec definuje D průměr polotovaru a L definuje celkovou délku.
Dodatečný přídavek na obrobení Platí pro polotovary typu BlokVálec, a když je smazána možnost Zadejte specifickou velikost.) Pro Blok nastavuje hodnoty odsazení bloku (-X, -Y, -Z+X, +Y, +Z). Tato možnost neovlivňuje celkové rozměry bloku. Pro Válec nastavuje hodnoty odsazení -L, +L, D.

Velikost bloku lze nastavit také přetažením úchytů na grafické ploše.

Náhled polotovaru Zobrazí náhled těla polotovaru na grafické ploše.

Množství

Celkový počet dílů Množství dílů, které se mají vyrobit.
Velikost dávky Množství dílů, které se mají vyrobit v jedné sérii.

Sazba za práci

Sazba Nastavuje hodinové náklady, které určují náklady na veškeré výrobní operace bez ohledu na to, jaký stroj se používá. Tato hodnota nahradí veškeré náklady v šabloně machining týkající se strojů a práce.
Možnost Sazba použijte v případě, že máte k dispozici pouze údaj o sazbě za výrobní postupy. Dodavatel výroby vám například namísto sazeb pro konkrétní postupy, jako je frézování a vrtání, může sdělit, že obecná sazba činí 100 dolarů za hodinu. Hodnotu Sazby můžete nastavit také jako výchozí v šabloně machining.

Přirážka/sleva

Úprava nákladů Určuje náklady na materiál nebo celkové náklady jako procentuální podíl. Zadáním záporné hodnoty vytvoříte slevu, zadáním kladné hodnoty naopak přirážku. Můžete například zvýšit náklady o 15% náklady na materiál, které se přičtou k celkovým nákladům. Těchto 15 % sníží náklady pomocí záporného procenta. Vyberte jednu z následujících možností:

% celkových nákladů

Zvýší výrobní náklady na základě procenta z celkových nákladů.

% nákladů na materiál

Zvýší výrobní náklady na základě procenta z nákladů na materiál.

Tuto možnost použijte v případě, že získáte slevu na materiál nebo slevu z celkových nákladů na vyrobený díl. Pokud jste výrobcem, využijte tuto možnost k nastavení marže zisku přesahující vaše skutečné náklady.

Odhadované náklady na díl

  Náklady Zobrazí celkové odhadované náklady na výrobu daného dílu. Náklady se průběžně aktualizují podle změn, které provedete.
  Porovnání Zobrazí pruhový graf pro AktuálníPředchozí náklady, případně pro AktuálníZákladní náklady. Pokud se díky změnám v dílu náklady sníží, pruh Aktuální se zobrazí zeleně a procentuální rozdíl green_down_arrow.gif bude záporný. Jestliže změny v dílu náklady zvýší, pruh Aktuální se zobrazí červeně a procentuální rozdíl red_up_arrow.gif bude kladný.

Chcete-li pro porovnání nastavit základní náklady, klepněte na možnost Nastavit základnu PM_unlock.gif. Pokud později návrh změníte, náklady se porovnají se základními náklady. Jestliže nastavíte základní náklady, veškeré změny v dílu budou vnímány jako Aktuální a zobrazí se rozdíl. Po nastavení základní ceny bude díl otočen, rozvinut a znovu složen, protože software získává obrázky pro zprávu Costing.

  Rozpis Zobrazí náklady a jejich procentní rozložení pro prvky, které nejvíce přispívají k celkovým nákladům:

Materiál

Náklady na materiál na základě hmotnosti použitého materiálu.

Průmyslové výroby

Celkové náklady na zpracování, včetně řezů, ohybů, tvarovacích nástrojů a dalších operací.

Přirážka nebo sleva

Úprava zadaná v položce Přirážka/sleva.

Costing-Create Report Vytvořit zprávu Otevře dialogové okno Možnosti zpráv, ve kterém můžete zadat zprávu a exportovat ji jako dokument aplikace Word nebo jako sešit aplikace Excel.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Panel úloh Obrábění
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.