Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Uživatelské rozhraníUživatelské rozhraní
Expand Základy SOLIDWORKSZáklady SOLIDWORKS
Expand Přestup z 2D na 3DPřestup z 2D na 3D
Expand SestavySestavy
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Přehled aplikace SOLIDWORKS Costing
Jak aplikace Costing funguje
Zjednodušení odhadu nákladů
Možnosti nástroje Costing
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Vyhodnocení nákladů na opracovaný dílVyhodnocení nákladů na opracovaný díl
Panel úloh Obrábění
Podokno úloh Odlitky
Podokno úloh Plasty
Panel úloh 3D tisk
Nástroj CostingManager pro obrobené díly
Expand Šablony obráběníŠablony obrábění
Expand Vlastní operace pro obráběné dílyVlastní operace pro obráběné díly
Vlastní těla polotovarů v obrobených dílech
Úpravy operací obrábění
Přesunutí nákladů na přípravu obrábění do různých operací přípravy
Výběr nástroje pro obrábění
Převedení kruhových tras řezu na vrtané díry
Expand Prvky objemů Prvky objemů
Expand Kalkulace nákladů na vícetělové dílyKalkulace nákladů na vícetělové díly
Expand Náklady na svaryNáklady na svary
Expand Podokno úloh nástroje CostingPodokno úloh nástroje Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Čidla nástroje Costing
Expand Vytváření zprávVytváření zpráv
Přidání informací pro kalkulaci nákladů k vlastnostem souboru
Odstranění informací aplikace Costing z dílu
Vytvoření šablony na kalkulaci nákladů s omezeným přístupem
Generování kusovníků nástroje Costing
Řešení potíží
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Designové studie v SOLIDWORKSDesignové studie v SOLIDWORKS
Expand Detailování a výkresyDetailování a výkresy
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Datová komunikace SLDXMLDatová komunikace SLDXML
Expand Import a exportImport a export
Expand Zobrazení modeluZobrazení modelu
Expand Navrhování foremNavrhování forem
Expand Studie pohybuStudie pohybu
Expand Díly a prvkyDíly a prvky
Expand Vyznačení trasyVyznačení trasy
Expand Plechové dílyPlechové díly
Expand Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SkicováníSkicování
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerováníTolerování
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand SvařováníSvařování
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Řešení potížíŘešení potíží
Pojmy
Skrýt obsah

Podokno úloh Plasty

Nastavení vstupních hodnot pro určení nákladů na výrobu jednotělového plastového dílu v podokně úloh nástroje Costing.

Metoda

Plastický

Šablona

Můžete vybrat výchozí šablony pro typ dílu.

Šablona pro obrábění Nastaví stávající šablonu pro obrábění.
Spustit editor šablon Spustí Editor šablon kalkulace nákladů, kde je možné vytvářet a upravovat šablony kalkulace nákladů.

Materiál

Třída Nastavuje třídu materiálu podle materiálu, který byl nastaven pro díl. Pokud je materiál u dílu již použit, vybírá se třída automaticky.
Název Nastavuje materiál podle materiálu dílu. Pokud je materiál u dílu již použit, vybírá se třída automaticky.
Nastavit materiál Nastaví vlastnosti materiálu SOLIDWORKS pro danou kombinaci Třídy a Názvu materiálu.
Náklady na materiál Zobrazí náklady, které jsou pro materiál ve zvolené tloušťce definovány v šabloně. Pokud Náklady na materiál nahradíte, zobrazí se textové pole žlutě a můžete případně klepnout na možnost Obnovit výchozí.

Vstřikování do formy

Vtoková soustava Vyberte jednu z možností:
  • Forma s horkým žlabem
  • Forma se studeným žlabem
Metoda výpočtu Vyberte jednu z možností:
  • Maximální tloušťka stěny a zadejte hodnotu.
  • Doba trvání a zadejte hodnotu.
Náklady na formu Nastaví Náklady na formu.
Vzhledem k proměnlivým faktorům zadáváte náklady na nástroje (nebo formu) přímo.
Odpadní materiál (v % objemu těla) Nastaví procentuální část objemu těla, který je odpad.
Celkový objem  

Množství

Celkový počet dílů Množství dílů, které se mají vyrobit.
Velikost dávky Množství dílů, které se mají vyrobit v jedné sérii.

Sazba za práci

Sazba Nastavuje hodinové náklady, které určují náklady na veškeré výrobní operace bez ohledu na to, jaký stroj se používá. Tato hodnota nahradí veškeré náklady v šabloně machining týkající se strojů a práce.
Možnost Sazba použijte v případě, že máte k dispozici pouze údaj o sazbě za výrobní postupy. Dodavatel výroby vám například namísto sazeb pro konkrétní postupy, jako je frézování a vrtání, může sdělit, že obecná sazba činí 100 dolarů za hodinu. Hodnotu Sazby můžete nastavit také jako výchozí v šabloně machining.

Přirážka/sleva

Úprava nákladů Určuje náklady na materiál nebo celkové náklady jako procentuální podíl. Zadáním záporné hodnoty vytvoříte slevu, zadáním kladné hodnoty naopak přirážku. Můžete například zvýšit náklady o 15% náklady na materiál, které se přičtou k celkovým nákladům. Těchto 15 % sníží náklady pomocí záporného procenta. Vyberte jednu z následujících možností:

% celkových nákladů

Zvýší výrobní náklady na základě procenta z celkových nákladů.

% nákladů na materiál

Zvýší výrobní náklady na základě procenta z nákladů na materiál.

Tuto možnost použijte v případě, že získáte slevu na materiál nebo slevu z celkových nákladů na vyrobený díl. Pokud jste výrobcem, využijte tuto možnost k nastavení marže zisku přesahující vaše skutečné náklady.

Odhadované náklady na díl

  Náklady Zobrazí celkové odhadované náklady na výrobu daného dílu. Náklady se průběžně aktualizují podle změn, které provedete.
  Porovnání Zobrazí pruhový graf pro AktuálníPředchozí náklady, případně pro AktuálníZákladní náklady. Pokud se díky změnám v dílu náklady sníží, pruh Aktuální se zobrazí zeleně a procentuální rozdíl green_down_arrow.gif bude záporný. Jestliže změny v dílu náklady zvýší, pruh Aktuální se zobrazí červeně a procentuální rozdíl red_up_arrow.gif bude kladný.

Chcete-li pro porovnání nastavit základní náklady, klepněte na možnost Nastavit základnu PM_unlock.gif. Pokud později návrh změníte, náklady se porovnají se základními náklady. Jestliže nastavíte základní náklady, veškeré změny v dílu budou vnímány jako Aktuální a zobrazí se rozdíl. Po nastavení základní ceny bude díl otočen, rozvinut a znovu složen, protože software získává obrázky pro zprávu Costing.

  Rozpis Zobrazí náklady a jejich procentní rozložení pro prvky, které nejvíce přispívají k celkovým nákladům:

Materiál

Náklady na materiál na základě hmotnosti použitého materiálu.

Průmyslové výroby

Celkové náklady na zpracování, včetně řezů, ohybů, tvarovacích nástrojů a dalších operací.

Přirážka nebo sleva

Úprava zadaná v položce Přirážka/sleva.

Costing-Create Report Vytvořit zprávu Otevře dialogové okno Možnosti zpráv, ve kterém můžete zadat zprávu a exportovat ji jako dokument aplikace Word nebo jako sešit aplikace Excel.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Podokno úloh Plasty
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.